Blog

Mỗi lá số tử vi có một cấu trúc thật diệu kỳ

Le 02/11/2021

 

Người sành tử vi, đều biết rõ mỗi lục thập hoa giáp có 518,000 dạng lá số (tạm gọi 518,000 lá số), nhân loại ngày nay khoảng 6 tỉ người (tức là cứ 12,000 người có chung một lá số, thế nhưng trong 12,000 cùng một lá số ấy có ai giống ai đâu? Vẫn là 12,000 sứ mệnh khác nhau! Điều này đã làm cho giới trí thức đâm ra bi quan và nghi ngờ giá trị xác thực của khoa nghiệm lý Tử vi. Thật ra, cổ nhân khi lập thành khoa lý học này, không phải để người ta dựa vào đó mà luận sự sang giàu, nghèo hèn mà muốn hệ thống hóa cái đặc loại (type) của con người, rồi do theo đó mà dạy dỗ, giáo dục từng đặc loại (theo các phương pháp riêng biệt, tỷ dụ dạy trẻ thông minh thần đồng thì dạy khác, dạy trẻ câm điếc lại cách khác nữa) sao cho tất cả mọi người cùng xứng đáng với nghĩa làm người!

 

Trải qua thời gian, khoa tử vi dần dần bị biến chất, hạ thấp thành phú đoán dị đoan (cốt xem vận mệnh, công danh, phú quí ra sao để trục lợi). Thuật đối nhân xử thế tiềm tàng trong mỗi lá số Tử vi, chính là cái tự do của con người (để sống hòa hợp với bao nhiêu phiền toái và ràng buộc của con người với tạo vật, tạm gọi là môi sinh). Vậy thì tử vi không là một kiểu định mệnh độc ác và bất khả chối từ đâu! Người hiện đại, nhất là giới trí thức đều nghĩ không có định mệnh nào làm sẵn theo kiểu “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” cả, không thể có một tha lực nào bắt con người phải nô lệ cho một định mệnh! 

Mỗi lá số tử vi có một cung cách chung cho 12,000 người, nhưng đồng thời lại có đủ 12,000 trình độ xử thế khác nhau (do con người chủ động cách suy nghĩ và cách hành động của bản thân), và từ đó phát sinh ra 12,000 cái sứ mệnh khác nhau, không ai giống ai (ví như một lớp học, tuy cùng một trình độ, có người hạng nhất, có người hạng trung bình và có người xếp hàng chót). Người khoa học là người chịu khó quan sát nhiều lần cái ngẫu nhiên giống nhau, mà qui nạp thành cái tất nhiến (gọi là qui luật). Cổ nhân (gồm nhiều thế kỷ xa xưa kinh nghiệm, tích lũy được) cũng làm theo hệ thống này mà tạo thành khoa nghiệm lý tử vi để hậu thế hiểu thêm giá trị sống ở đời (mà vừa thích nghi vừa chế ngự thiên nhiên, hoàn cảnh).

 

Mỗi lá số tử vi có một cấu trúc thật diệu kỳ (thật huyền ảo) của 14 chính tinh (chưa nói các phụ tinh khác), ta tạm chia làm ba cách phân bổ:

 

Nhân cách là tính nhị hạp của Liêm với Lương, của Phá với Cơ, của Vũ với Nguyệt, của Nhật với Phủ, của Đồng với Tham

Địa cách là tính xung đối của Phá với Tướng, của Sát với Phủ

Thiên cách là cái tính hại của Tử với Cự, của Tướng với Cơ, của Nhật với Sát

Sự hình thành chặt chẽ các thế đứng của tinh đẩu vừa nêu ở trên (dù đóng ở bất cứ cung nào), chính là một cách ẩn tàng khuyên bảo người ta nên đối nhân xử kỷ sao cho xứng danh “Nhân linh ủ vạn vật”, từ đó nâng cao cuộc sống vật chất và nhân cách của bản thân (Nguyễn Du: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều)...

 

.... một vị thứ xếp hạng riêng biệt trong 12,000 người cùng một lá số tử vi người này vẫn khác người kia. Mỗi lá số tử vi có cái thuận lợi riêng và cái bất lợi riêng của nó. Người sành tử vi biết số của mình, không phải là biết khi nào vào vòng thái tuế, lúc nào đáo vận thiên không, cái biết này chỉ là cái “dụng” tầm thường, quan trọng hơn là ta phải biết cái “thể” rõ rệt mà xử lý với đời như thế nào cho phải đạo. Nhân sinh quan của người thích tử vi có phần tích cực và lạc quan (chứ không chịu dị đoan, yếm thế đâu). Nhìn vào lá số của mình trong thiên bàn tử vi, suy gẫm về nhân cách (là các sao nhị hạp), ta thấy bàng bạc các lời khuyên bảo chí tình:

 

Sống thanh bạch phải giữ cho được phẩm cách thanh cao, đấy mới là khó ở đời (Liêm trinh với Thiên lương)

Muốn đổi cũ thay mới, phải biết cân nhắc, tính toán cẩn thận và khôn ngoan, không thể phủ định tất cả (Thiên cơ với Phá quân)

Phải sống có tình cảm nhân hòa nhân ái, chứ không vì đồng tiền mà cô đơn, lẻ loi, ti tiện (Thái âm với Vũ khúc)

Phú quí song toàn, có nghĩa khi sống ở địa vị sang cả phải có lòng nhân hậu trong sáng (Thái dương với Thiên phủ)

Phải thành khẩn tu tâm, hối cải các lầm lỗi, để diệt bớt dục vọng, đừng tham lam mà chỉ trích chuyện canh cải sửa đổi hời hợt (Tham lang với Thiên đồng)

Suy gẫm về địa cách (các sao xung đối), rõ ràng là thuật xử thế:

 

Lấy độc trị độc, cao nhân tất hữu cao nhân trị (Phá quân với Thiên tướng)

Lấy đạo cương nhu mà dung nạp nhau, đạo đức kiềm chế bớt hung bạo (Thất sát với Thiên phủ)

Suy gẫm về thiên cách (là tính hình hại của các tinh đẩu. Tỵ hại Dần, Ngọ hình hại Sửu) cho thấy lối chỉ dạy kinh nghiệm sống ở đời phải biết:

 

Khi có địa vị cao sang, phải biết nghe lời phê phán. Sự bình phẩm của xã hội là cách tu sửa bản thân thêm chính đáng (Tử vi với Cự môn)

Trí và Dũng không cân xứng là đau khổ, thiếu cái này là mất ngay cái kia (Thiên tướng với Thiên cơ)

Quân tử khó chung đụng với tiểu nhân, dự trong sáng nghiêm túc không dung chứa tà mị vũ phu (Thái dương và Thất sát)

Nếu mỗi người chịu sống là làm theo “ẩn ngô” trong cấu trúc của các chính diệu nêu trên thì rõ ràng là đã giúp mình tìm một vị thế riêng trong 12,000 người cùng một lá số tử vi.

 

Cụ Thiên Lương nêu cao hai chữ Tài, Thọ, để thế nhân hoán cải phần số của mình, thiết tưởng không bỏ qua cả những cơ cấu chặt chẽ của tinh đẩu hình hại, tinh đẩu đối cung và tinh đẩu nhị hạp (mà cụ Thiên Lương là người đầu tiên phát hiện rõ sự trạng này) để ta thấy rõ cái bản thể của ta hơn. Đời người theo tình lý của khoa tử vi chỉ là một “project schematique”, không một tha lực nào độ mạng cho ta được, đời ta là do ta gây dựng mà thôi. Cái thú chơi tử vi là vậy đấy. Khoa nghiệm lý tử vi không có tà thuật gì cả. Nó chỉ là một khoa chứa đựng nhiều tinh túy nhân bản của người xưa, nói về đạo sống ở đời. Ta thuộc về một lá số nào, thì ta phải cố mà bảo trì phát huy cái thuận lợi chứa trong lá số của mình từ đó các tật xấu (hoa hại) sẽ bớt đi. Chẳng khác nào ta biết được cái ưu, cái nhược của cái xe ta đi, nương theo đó mà bảo trì, sửa chửa thì xe lâu hư lâu cũ! Vậy thì, không nên chê trách các lá số kiểu Thiên không, mà cũng không nên tôn sùng quá đáng các lá số Thái tuế! Xe honda có mau hơn tốc độ, nhưng xe đạp vẫn giúp ích cho đời nghèo chứ? Vấn đề là dựa vào cấu trúc nhân cách (tính nhị hạp) địa cách (tính xung đối) thiên cách (tính hình hại) trong tử vi mà xử thế với đời, hai chữ thiên tài, thiên thọ nghiêm túc duy trì chính là học làm người tốt lành trong xã hội tiến bộ.

 

Nhìn chung mọi lá số tuy chứa 12,000 người kỳ thật lại xếp hạng từ thứ nhất, thứ nhì tới thứ 12,000 cả thẩy 512,000 lá số cho ta đủ 6 tỉ người có vị thứ khác nhau (mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười), đấy là sự thật rõ ràng nhất!

 

Hoàn cảnh sống, dòng dõi, nền giáo dục được hấp thụ, tất cả đúc kết lại thành “môi sinh” để mỗi người tự vươn lên, do đó việc có cùng một lá số tử vi, mà không ai giống ai (kể cả việc anh em song sinh) là tất nhiên vậy thôi. Lại nữa, con người cũng là một thứ sinh vật (như bao sinh vật và vật chất khác) luôn biến dịch theo luật tuần hoàn của vật chất, nghĩa là cùng chịu những chi phối của môi sinh (đồng thời cũng tác động lại để cải biến môi sinh), nên dù ở loại lá số nào (và xếp hạng cao thấp trong mỗi lá số) vẫn phải theo qui luật của môi sinh để trường tồn (thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, thiên ở đây là cái lý tất nhiên tối cao, chứ không phải là mô thức Thượng đế nào). Tỉ dụ như muôn loài động vật đêm tối thì đi ngủ, trời mưa gió thì tìm chỗ ẩn náu.

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Cái vi diệu của cuộc sống xã hội là có rất nhiều cái lý tối cao chi phối con người, nên dù ở lá số nào, người ta vẫn làm theo cái lý tối cao ấy (hoặc bằng vật chất, hoặc bằng tư duy) rồi trong khi thi hành theo lý tối cao của môi sinh, ta lại thấy có các trật tự khác nhau (vẫn là khác nhau!) giữa người này với người kia. Chẳng khác nào việc ta cùng nắm trong tay nhiều hòn bi màu (là các lá số khác nhau) rồi cùng một động tác duy nhất là ném ra xa (do một lý tối cao chi phối), thử xem kết quả ra sao? Không hòn bi nào nằm ngang cùng một khoảng cách đến bàn tay ném ra cả!

 

Cái trật tự, do lý tối cao chi phối các hòn bi ấy vẫn có mức độ khác nhau. Vậy thì cùng một môi sinh hun đúc các lá số tử vi vẫn phát triển một cách khác nhau. Đời người có may mắn có họa hại, chẳng qua là do cung cách đối nhân xử thế của mỗi cá nhân không có tha lực (thần quyền) nào dẫn dắt chúng sanh đâu!

Quẻ SƠN TRẠCH TỔN

Tác độngqua lại giữa bản thể của ta với môi sinh, chính là nguồn gốc của họa phúc. Khoa tử vi giúp ta thấy được bản thể (cái thể xác thực là lá số tử vi của ta đang thuộc về) rồi tùy ta (tự do tính) định liệu xử lý với ngoại cảnh (cái dụng chân thành). Thể và dụng là chuỗi dài quá trình sinh hóa của con người khác nhau giữa người với người là chính ở ta “sống với môi sinh” của ta như thế nào thôi.

 

Cái thú của khách mộ điệu tử vi không phải là làm việc “bất xuất hô tri thiên hạ", không phải làm “thầy” để “bói” đời hẳn nhiên chỉ ở chỗ: “Bất khuy dữ kiến thiên đạo” (không sống thừa không sống thiếu là thấy cái lý cùng thông của tạo vật, trong đó có ta).

 

Toán học thuần lý cho rằng “Les elements des nombres sont les des choses”, thì khoa tử vi cũng vẫn nghiệm cái lý: làm chủ bản thân hòa hợp với xã hội khi nào ta biết rõ cái số của ta vậy.

Xem Tử Vi ở Hải Phòng
HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

Liệu việc cát tinh đắc địa có phải tầm thường sự nghiệp?

Le 02/11/2021

 

Trong các bài trước người viết có luận về cách bạo phát do hung tinh đắc cách. Nhiều câu phú cũng nêu lên cách liên quan tới việc " Hung tinh đắc địa phát dã như lôi. Cát tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp". Câu phú này nhằm cho người nghiên cứu tử vi không quá lo sợ trước cách cục Hung Sát Tinh và thực chất hung tinh đắc cách bạo phát rất lớn. Nhưng thực tế liệu việc cát tinh đắc địa có phải tầm thường sự nghiệp?. Cát Tinh trong tử vi định nghĩa các sao đa phần có tính chất tốt đẹp, ít xảy ra các trường hợp tai họa khi không giao hội với Sát Kỵ. Lục cát tinh là Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt. Các bàng tinh như Long Phượng Hổ Cái, Đào Hồng Hỉ, Lộc Tồn, Tam Hóa,.. đến các chính tinh thuộc văn đoàn như Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Phủ Tướng cũng thuộc cát tinh. Tuy nhiên thường Tử Vi nhắc tới cát tinh là Lục Cát Tinh. Trong trường hợp câu phú này đa phần nhắc tới cách này. Một số giải thích cho thêm bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương vào. Nhìn với tính chất của Lục Cát Tinh, ta có các câu phú sau.

 

" Khúc Xương nhập mệnh thanh tú nhã chi lang".

 

" Xương Khúc nhập mệnh thân tài danh quán thế".

 

Bộ Xương Khúc có rất nhiều tính chất, cơ bản chủ sự hiểu biết, ảnh hưởng bởi tính hoàn mỹ, thanh mảnh và nghệ thuật. Khi nhập Mệnh đa phần việc gian khổ cũng tìm thấy niềm vui trong đó, có Xương Khúc tốt đẹp cuộc sống đa phần lấy khổ làm vui, tìm cái thú trong khó khăn nên gọi là hơn người. Xương Khúc cũng là sao của học thức, sách vở.

 

" Khôi Tinh lâm Mệnh vị liệt tam thai".

 

" Khôi Việt nhập Thân ư gia quốc tất vi nhân trưởng".

THẦY XEM TỬ VI CHUẨN Ở HÀ NỘI

Bộ Khôi Việt là hai sao chủ tính quý, Thiên Việt chủ sự khởi đầu, tức bắt đầu gánh vác từ đôi vai, Thiên Việt tượng là hai vai. Thiên Khôi chủ sự to lớn, tượng là đầu. Bộ Khôi Việt do là hai sao tăng giá trị nên thường cứu nguy cho cách cục hãm.

 

Việc cát tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp nên sửa lại thành bình thường sự nghiệp, nếu luận tầm thường chỉ là muốn tôn lên vế trước của Hung Tinh khi đắc địa. Cũng như các câu phú về Khôi Việt, Xương Khúc trên có phần tăng thái quá về giá trị của sao. Chỉ được như vậy khi thỏa mãn rất nhiều yếu tố. 

Việc Hung Tinh hoạch phát là điều đúng đắn, và nếu hợp cách thành công hơn cát tinh rất nhiều lần vì thường lấy khí sát chủ quyết đoán, vượt qúa tính chất làm động lực. Tuy nhiên cần hiểu rõ Hung Tinh luôn có hai mặt, nếu muốn sống cuộc sống yên ổn khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm thì không nên có nhiều hung sát tinh tại Mệnh hay Hạn. 

Cách này cũng giống như văn đoàn Cơ Nguyệt Đồng Lương và Phủ Tướng với các nhóm sao còn lại. Bạn chỉ muốn được yên ổn khi tai họa kéo đến liên hoàn, bất ngờ không thể chống đỡ nổi. Liên quan tới Sát Tinh và đặc tính Sát nếu có cách cục xấu cần tránh xa việc gia tăng Sát do môi trường nghề nghiệp mưu sinh quyết định. Môi trường đóng góp phần lớn vào tư tưởng khiến ta chọn theo con đường nghề nghiệp gây họa hay được thành công. Có những tai họa rất thương cảm của số phận.

Quẻ Địa Trạch Lâm

Khi sống trong suy nghĩ ham muốn, vòng xoáy của xây dựng công danh thì thường quên đi cuộc sống thực sự là không tai họa, cảm thấy thỏa mãn ở mức độ vừa đủ. Sát Tinh có lợi khi hợp cách nhưng mang tính phản khi đáo hạn xấu. Nhiều kẻ đang giàu có mắc vào vòng tù, kể cả người giàu nhất nhì thế giới như chủ công ty Samsung. Có người chết bệnh tật nan y, báo đài tivi hiện đại đăng lên kết nối rất nhiều trường hợp. 

Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương chỉ bình thường trong mọi sự, nhưng nếu có Phúc tức Thiên Đồng từ thiện, chăm lo cộng đồng, xã hội, có may mắn và Thọ tức Thiên Lương chủ lương tâm, đạo đức và cuộc sống êm đềm, hưởng thụ không có Sát Kỵ thì thiết nghĩ vẫn có nhiều người chọn hoạch phát dù phải chịu kết quả hoạch phá, tai họa hơn là cuộc sống bình dị.

Xem thêm: Đại Hải Thủy

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

Ứng dụng phong thủy để cải thiện vận số phần 2

Le 01/11/2021

 

 

Quang Quí là hai phúc tinh tốt hàng đầu, Không Kiếp hãm mà gặp Quang Quí thì dù có lên cơn cũng khó thành họa được. Quang Quí tượng là trời phật, bài vở, kinh sách. Thế thì đi mua quyển kinh phật, sách về đạo phật về nhà chính là rước Quang Quí vào nhà rồi. Dù chả thờ Phật mà lại đi mê kinh phật (vì tính trí tuệ cao siêu của nó) thì cũng là tự ôm lấy Quang Quý rồi. Việc treo ảnh Phật, Bồ tát, La hán trong nhà cũng đem đến hiệu ứng khác biệt, có khi rất lạ lùng, tùy trải nghiệm cá nhân. Nhiều người hạn đến Quang Quí thì tự nhiên khoái cái huyền bí, vô hình, tâm cảm dâng trào những nỗi niềm kỳ lạ. Thường sẽ gặp duyên may đặc biệt. Hiện nay về phong thủy đang là vận Bát bạch, tượng của nó là đạo học, huyền bí, tiên phật, thế nên ngoài sự sùng bái tâm linh khủng khiếp thì xuất hiện hàng loạt sách xuất bản về đạo giáo, phật pháp, thiền, huyền học. Có thể coi đó là vận Quang Quí của đất trời cũng chả sai. Có lẽ vì thế mà hoa Ưu Đàm Bà La nở, được cho là dấu hiệu tốt lành.

 

Việc sùng bái phật có khi bị nhầm, có người đặt tượng ông béo phệ tay cầm ngân lượng để thờ mà tưởng đó là tượng phật, nhầm to, đó là môt dạng tượng thần tài. Nếu tài là kỵ thần mà đặt tượng ông đó thì có thể sẽ bị ốm, suy giảm sức khỏe, đem vứt tượng đi thì lại khỏi. Điều này rất kỳ lạ. Việc xăm lên người các hình tượng thần phật không phù hợp cũng có thể gây tai vạ tương tự như dùng sai tượng phong thủy.

 

Các đối tượng tiêu cực cũng thường dụng Quang Quí bằng cách đi lễ chùa, thắp hương, thờ phật, dâng tiền cho chùa, đây là một điều rất “dở” của ứng dụng phong thủy tử vi. Phải chăng trời phật cũng bị mua bởi vài đồng xu lẻ, nên tiêu cực xã hội nó mới ngày càng nặng nề như vậy. Thật đáng hổ thẹn cho trời phật thánh thần ở cái xứ này !

 

Thất Sát rất cần gặp Kình Đà để trợ lực. Tượng của Kình Đà chính gươm đao. Xem các phim nước ngoài nếu để ý sẽ thấy giới quân sự rất thích bày trong nhà, phòng làm việc những gươm, đao, có khi là cả một cái giá có tới 4, 5 thanh gươm. Đó là vì giới quân sự đa phần là Thất Sát nên đao kiếm nó như tay chân để trợ uy. Nếu bạn có mệnh Thất Sát thì việc treo đâu đó trong nhà một thanh gươm tuồng chèo cũng là đang trợ uy cho Sát. Nếu có thể treo trong nhà một thanh Katana quý hiếm thì ắt phải là hạng “Tứ di củng thủ phục anh hùng” rồi !

 

Phá Quân rất thích Không Kiếp, hai tên hung đồ hạng nặng để làm việc đạp đổ, soán đoạt, cải cách, sáng lập. Vậy nên đặt tượng Chí Phèo trên bàn làm việc chăng ? Không phải thế, Chí Phèo chỉ là hạng Không Kiếp hãm, ai thèm dùng. Ta cần những Không Kiếp đắc địa kia. Không Kiếp có tượng là những gì gây ra phá hoại, thiệt hại nặng nề, vậy đó chính là khẩu súng đại bác. Phim Mỹ nhiều ông tướng rất thích đặt trên bàn làm việc một khẩu súng đại bác nho nhỏ, rất có thể vì ông ta có mệnh Phá Quân, cần cái hung tượng để trợ lực. 

Ngoài ra một tượng khác của Không Kiếp chính là con hổ. Dân gian gọi nó là ông ba mươi, hổ về làng tìm bắt trâu bò là một loại tai họa nặng nề, gần như bất khả kháng. Con hổ chính là đại diện của Không Kiếp đắc địa, nó nguy hiểm đấy nhưng đầy oai quyền hoạch phát, nó là chúa sơn lâm chính bởi vì sự hung đồ vô địch của nó. Vậy nếu bạn mệnh Phá Quân thì hãy đặt trên bàn làm việc một tượng hổ thật đẹp. Có những người thích bày trong phòng khách những hình nộm hổ báo rất to, gần như chắc chắn vì họ có mệnh Phá Quân. Mệnh Phá quân hoặc bất cứ ai hợp với Hổ cũng có thể treo một bức tranh Hổ thật đẹp trong nhà. Dù chỉ là bức tranh nhưng oai khí của nó vẫn rất mạnh, nó kiêm luôn đại diện cho sao Hóa Quyền.

 

Chú ý là sao Bạch hổ trong tử vi có nghĩa là hổ trắng, tượng là con chó đá. Một bức tượng hổ có ý nghĩa Không Kiếp đắc hơn là ý nghĩa Bạch hổ của tứ linh Long Phượng Hổ Cái. Sao Bạch hổ có đặc điểm là bận rộn và mệt mỏi, ghép với tượng con hổ e là quá cao so với sao đó. Con hổ đầy sức mạnh bộc phát, là hung thần hạng nặng, nó hợp với đặc điểm của Không Kiếp đắc hơn là sao Bạch hổ. Nên nếu bạn không có Phá Quân ở Mệnh Thân mà đặt tượng Hổ để lấy ý nghĩa tứ linh thì theo tôi là sai, rất có thể vì thế mà bạn gặp rắc rối, như bị nhòm ngó, bị rình mò, bị át vía. Nhiều nơi người ta thích đặt tượng sư tử lớn ở trước sảnh, mục đích để lấy may, trấn tà khí. Nhưng nếu chủ nhân tòa nhà đó mà không có Mệnh Phá Quân thì có thể rất bất lợi, bị khí Không Kiếp làm cho lụn bại. Điển hình như bà đại gia Diệu Hiền, bày đầy sư tử trong nhà, nhưng bà chắc không có mệnh Phá Quân nên bị khí Không Kiếp làm cho phá sản. Vì tính hung của tượng hổ nên trong phong thủy khi cần bổ trợ vị trí Bạch hổ thì người ta khuyên đặt tượng Kỳ lân chứ không phải tượng hổ. 

Đối với bất động sản, để đặt vật phong thủy lấy may thì con nghê, con lân tốt hơn nhiều, người Trung Quốc rất giỏi việc dụng các con vật này.Singapore đảo quốc thần kỳ có biểu tượng nổi tiếng là con sư tử đuôi cá há miệng phun nước. Nó có ý gì ? Theo tôi đó là một biểu tượng phong thủy đại diện cho Không Kiếp đắc địa ở Hợi. Tại Hợi Kiếp Không lợi nhất, rất đầu óc, rất mạo hiểm, hoạch phát dữ dội mà không sợ bị họa. Cho nên Singapore chọn ngay đó là biểu tượng phong thủy cho mình. Con sư tử đuôi cá lại luôn phun nước, đó chả là tượng Hổ kết hợp với Thủy nhuần nhuyễn còn gì.

 

Để lấy ý nghĩa tứ linh Long Phượng Hổ Cái thì có thể đặt tượng rồng trên bàn làm việc. Tuy nhiên nếu bạn là cấp dưới mà để cấp trên trông thấy tượng rồng trên bàn làm việc thì coi chừng, à thế mày định dùng tượng rồng để đè nuốt tao à, liệu hồn. Nên có thể dùng các biểu tượng khác thay thế nhẹ nhàng hơn, như tranh Long Ly Qui Phụng, Tùng Cúc Trúc Mai, vừa đẹp vừa che mắt thiên hạ.

 

Long Phượng còn có tượng là những bức tranh phong cảnh lầu cao gác tía, ao sen đài các. Hiện nay tranh đá quý rất phổ biến, giá thấp hơn nhiều tranh của các họa sỹ nổi tiếng, lại bền đẹp, đầy khí quý phái, có thể dùng để đại diện cho khí Long Phượng.

 

Tham Lang rất ưa hai sao Hỏa Linh, tượng của Hỏa Linh là đèn đuốc, lửa cháy, ánh sáng lấp lánh. Thế nên nếu bạn có mệnh Tham lang mà mở cửa hàng thì nhớ trang trí biển hiệu bằng bảng sáng trưng, treo đèn nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ lung linh tỏa sáng. Hỏa Tinh thuộc dương nóng, là bếp lò, là cháy sáng, mặt trời, đèn màu hồng, đỏ. Mệnh Tham lang dù nam nữ mà làm nghề điện, xăng dầu, lò luyện, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, chính là đang dụng Hỏa tinh rồi. Tham lang thường khéo léo, giỏi nấu ăn chính vì sao đó hợp với hỏa của bếp lò. Linh tinh thuộc âm là ngọn lửa lạnh, đó là đèn Led, đèn huỳnh quang, đặc biệt máy điều hòa mát cũng coi là Linh tinh, nó tạo ra khí âm lạnh, đem lại sự cân bằng cho Hỏa tinh dương nóng. Nếu nhà cửa có thể đón ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng lợi cho mệnh Tham lang.

 

Đào Hồng là hai sao tình duyên, rất hợp với Nhật Nguyệt, tức là đã giàu tình cảm lại còn duyên dáng khả ái thì càng hay. Dùng tượng Đào Hồng chính là ăn mặc đẹp vì Đào Hồng tượng quần áo đẹp, điều này thì khắp nơi người ta đã áp dụng rồi. Đào Hồng rất kỵ Không Kiếp, gặp là bị họa, yểu tử nên điều kỳ lạ là có những người Không Kiếp hãm khi mặc quần áo sang trọng thường tự nhiên thấy rất khó chịu, đó chính là vì đang khoác cái phản chủ lên người mình. Chú ý đặc biệt là bọn tội phạm, xã hội đen, tức là một dạng Không Kiếp, rất thích ăn mặc vô lối, bừa bãi, bọn ấy ăn mặc nghiêm chỉnh là tự nhiên thấy kém chất lưu manh. Một số trùm tội phạm do học làm sang mà ăn mặc quần là áo lượt thì hậu quả là bị ra tòa, tử hình, tức là yểu mạng, đấy không hẳn là ứng nghiệm ngẫu nhiên vô tình.

 

Đào Hồng đi với Mộc dục thì dâm dật, hứng tình thái quá, Mộc dục lõa hình, nên hiện nay các em đình đám nọ kia rất ưa hở hang để khoe hàng, để lôi kéo đại gia. Giới showbiz luôn thích ồn ào vui tươi vì họ chính là Đào, Hồng, Mộc, Riêu, Hỉ nên kết quả là tình như tơ trời, mỏng bay theo gió, lá thu rừng chiều, cuốn theo dòng tiền…

Quẻ Thủy Thiên Nhu

Tam Thai Bát Tọa là hai sao mang đến sự an nhàn, quý phái, tượng của nó là bàn ghế, giường tủ, đồ đạc. Nên khắp xã hội, cứ có tý tiền là người ta thích trưng tại phòng khách những bộ salon, bàn ghế thật hoành tráng, đẹp đẽ, đấy chính để hưởng cái khí Thai Tọa tỏa ra từ các vật dụng đó.

 

Tuần Triệt có khi rất hữu ích, để trấn cung vô chính diệu, để ngăn chặn sát tinh. Có vật gì ứng tượng Tuần Triệt không ? Có, đó là tất cả những gì tạo ra ngăn cản, rào chắn, che lấp, xa cách, khóa chặt. Đó là các ô quây riêng cho từng người ở chỗ làm việc, tạo ra sự ngăn cách, không cho xâm phạm nhau. Việc này khởi nguồn ở xứ văn minh, cái gì cũng thích riêng tư, tôn trọng cá nhân nên xứ lạc hậu áp dụng có khi thấy khó chịu, vì không thể dễ dàng tụ tập tán chuyện riêng trong lúc làm việc. Các loại cổng, tường rào, cửa chắn cũng là Tuần Triệt. Cung Điền vô chính diệu rất cần làm tường rào, sân cổng bao quanh nhà, dù tốn ít đất nhưng sẽ có lợi hơn nhiều là để cửa nhà đi thẳng ra đường.

Quẻ Địa Thiên Thái

Tuần Triệt còn là che lấp, ẩn kín, nên cung Di có Sát tinh thì đi ra ngoài nên kín đáo, dùng sự che lấp cho an toàn, đừng có quàng cái xích to đùng lên cổ để ra vẻ tôi đây có của, hoặc treo lủng lẳng cái túi xách đầy tiền để kích động sát tinh. Cái khoang đựng đồ trong xe chính là cái hộp Tuần Triệt rất hữu dụng…

 

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Xem thêm: Xem Tử Vi cho con

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

Ứng dụng phong thủy để cải thiện vận số phần 1

Le 01/11/2021

 

Bài viết của tác giả Dịch Học trên dichhoc.wordpress.com

 

Các phái phong thủy dù là loan đầu hay lý khí đều rất coi trọng các vật thể bên trong và ngoài nhà. Vạn vật hữu linh, các tạo vật đều mang các thông tin nào đó, có thể ảnh hưởng mạnh đến con người bên cạnh chúng. Việc chủ động sắp đặt các đồ vật trong phong thủy chính là để lợi dụng các đặc điểm tốt, gọi là cát khí tỏa ra từ vật đó nhằm cải thiện đời sống con người.

 

Trong tử vi thì các sao luôn có các tượng thể hiện ra của chúng. Vì thế khi vô tình hay hữu ý dùng một đồ vật nào đó ứng với tượng sao tử vi thì chủ thể sẽ luôn chịu ảnh hưởng bởi đặc tính các sao đó. Lợi dụng điều này, ta có thể làm phong phú thêm các ứng dụng phong thủy để cải thiện vận số.

 

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong Tử vi là các sao phải đi theo cách cục và đủ bộ thì mới tốt đẹp. Ví dụ Cơ Nguyệt Đồng Lương thì cần Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng cần Tả Hữu. Ngoài ra thì ta cũng cần các sao tốt để hóa giải, ví dụ Không Kiếp cần Hóa Khoa, Quang Quý…Nếu lá số không hội được các sao tốt đẹp thì ta có thể dùng các tượng thể hiện ra của chúng, áp dụng vào phong thủy để cải vận.

 

Nhật Nguyệt rất thích đi kèm Xương Khúc, trong mệnh lại không có sao đó, vậy hãy đùng các tượng của Xương Khúc để bổ trợ, đó là sách vở, là giáo dục, chữ nghĩa. Nên để mấy quyển tiểu thuyết của các tác gia nổi tiếng trong nhà, đó là Jack London, Hemingway, Sienkiewicz, Lev Tolstoi… Việc để trên bàn một quyển Kiều vừa trang nhã vừa rất có ý nghĩa, khí Xương Khúc lênh láng tỏa ra từ đó sẽ khiến Nhật Nguyệt ngây ngất thăng hoa ! Ngoài ra còn cần dùng tháp Văn Xương bằng thủy tinh, một vật rất được coi trọng trong phong thủy. Vị trí đặt tháp Văn Xương trong nhà là vấn đề đầy mâu thuẫn của các phái Phong thủy. Thực ra cứ đặt nó trên bàn học là được rồi, còn tùy sự thuận tiện có thể là hướng Nam, Tây Nam, hoặc chỗ sao Nhất bạch, Tứ lục. Cũng có thể treo tranh đài tháp nhiều tầng cao vút cũng là tượng của Văn Xương. Tháp bút hướng lên trời cao người xưa đắp chính là để hưng khí Xương Khúc cho đất nước. Tại các xứ văn minh nhà cửa cao chọc trời thì sự học cũng vươn lên tận trời xanh. Các ngôi nhà cao tầng gần nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp như những đài tháp chính là một dạng tượng của Xương Khúc.

 

Tả phù, Hữu bật là hai sao rất quan trọng trong bộ Lục Cát, chúng có ý nghĩa tốt hơn nhiều các trợ tinh khác. Tượng của hai sao này là tất cả những đồ vật khiến ta được thuận tiện, lợi ích, dễ chịu. Đó là điện thoại, máy tính, xe cộ, đồng hồ, quạt gió, điều hòa, tất cả các phương tiện hỗ trợ làm việc, giải trí. Chú ý cái quạt và điều hòa rất quan trọng về phong thủy, ví dụ nếu bạn để quạt thổi gió vào mình từ hướng có Ngũ hoàng thì chẳng bao lâu sau bạn sẽ bị ốm hoặc gặp rắc rối ngoài ý muốn. Các đồ vật trợ thân luôn rất quan trọng đối với cá nhân. Nên người ta rất thích nâng cấp cho các thứ như điện thoại, xe cộ, máy tính, “tay chân” có lên đời mới trợ giúp đắc lực cho ông chủ ! Ngày xưa có cái truyện viết về ông quan, kể những đồ ông mang theo khi đi đánh bạc, nào ống điếu, nào ống tăm xỉa răng, nào cái ngoáy tai, cối giã trầu, bấm móng tay, các thứ đồ vớ vẩn đó chính là tượng Tả Hữu rất ưa thích của “cổ nhân”.

 

Khôi Việt là hai quý nhân hàng đầu, rất có lợi cho bất cứ ai, tượng của nó là bằng cấp, giấy khen, áp dụng về phong thủy phổ biến đó là treo đầy nhà bằng khen các loại của con cái hoặc của chính mình. Có những người mà mọi loại giấy khen họ đều đóng khung cẩn thận treo lên tường nhà, đó chính là để tỏa khí Khôi Việt ra. Tại công sở, nếu đơn vị, cá nhân có bằng khen người ta cũng thường treo trân trọng lên tường, đó là gì, là treo sao Khôi Việt của tử vi lên mà hưởng chứ còn gì nữa.

 

Khôi Việt còn có tượng là cái đầu, tượng đầu người, người hàng đầu. Nên có tổ chức nào đó ở đâu cũng phải đặt tượng bán thân của ông Tân Mão, chính vì đó là quý nhân hạng nặng của họ. Có người dùng ảnh mỗi cái đầu mặt ông thần đó làm hình nền điện thoại, đúng là bội phục, dụng phong thủy tử vi như thế thì siêu hạng rồi còn gì. Người thường thì có thể dùng tượng, ảnh các danh nhân, thần tượng để trong nhà cũng chính là dụng khí Khôi Việt. Ở các thư viện người ta luôn có ảnh đầu mặt các ông bác học treo trên tường, đó chính là để khí Khôi Việt tỏa ra làm tăng trí tuệ cho đám hậu sinh đến đó học hành. Phương Đông luôn thích quý nhân nên thường lập bàn thờ, trên đó là ảnh người quá cố, thần Phật để sì sụp hương khói, mong mấy vị đó phù hộ cho mình. Nên trong phong thủy người ta khuyên đặt bàn thờ tại vị trí Âm Quý nhân là vậy…

 

Hóa Lộc có tượng mà ai cũng biết, đó là ông thần tài, nhưng nếu thân nhược thì nên cẩn thận, dùng nó tài chưa phát đã phát ốm rồi. Tượng thần tài không nên đặt nhiều quá, chỗ đặt cũng phải cẩn thận. Các vật chiêu tài đủ loại cũng nên cân nhắc. Ngoài ra cái phong thủy luân, hồ cá tại vị trí kích tài cũng xem là sao Hóa Lộc, đặt đúng chỗ rất lợi.

 

Hóa Khoa có tượng là ông tiến sỹ giấy ngồi cân đai tàn lọng bảnh chọe. Người ta làm tiến sỹ giấy cho trẻ con chơi là để bơm khí Hóa Khoa cho nó, thúc đẩy việc học hành. Ở các trường học trong phòng họp cũng thường có bức tranh lớn ông tiến sỹ vinh quy bái tổ. Có tranh người ta làm thiếu cái cổng làng, chỉ thấy đang trên đường đi, tức là có ý ông còn học nữa, học mãi ! Tranh treo trong nhà thì thường có đủ cổng làng, ý là ông đã về đây, xênh xang võng lọng, đã mang được khí Hóa Khoa về nhà đây rồi.

 

Hóa Kỵ không phải lúc nào cũng là sao xấu, Nhật Nguyệt Sửu Mùi được Kỵ là đắc cách, Liêm Tham hãm Tỵ Hợi có Kỵ là hóa giải. Tượng của Kỵ vô chừng, khó dụng, lúc thì là thuốc đắng, là con ong, đám mây, kẻ tiểu nhân. Nhưng có một tượng cụ thể là Tham Lang Hóa Kỵ là thịt lợn, vậy hãy ăn thịt lợn để giải Liêm Tham ở Tỵ Hợi. Một tượng khác của Kỵ là vật che đi ánh sáng, đó chính là cái kính đeo mắt. Nhật Nguyệt ngộ Kỵ dù không có tật mắt thì đi ra ngoài cũng cứ đeo kính vào, vừa đỡ bụi vừa là ứng dụng phong thủy hữu hiệu.

Quẻ Thủy Thiên Nhu

Có những người rất thích các tranh, tượng Hổ, Báo, Sư tử, Đại bàng, Chim ưng, chỉ vì các vật đó là tượng của sao Hóa Quyền, đầy khí uy dũng, mạnh mẽ. Ai đó nhất định phải xăm lên mình các biểu tượng đó thì mới thấy dễ chịu. Có người lại khoái đeo dây xích có đính kèm răng nanh, tượng hùm, beo, gấu, đều là để dụng Hóa Quyền. Có quốc gia dùng ngay biểu tượng là con đại bàng tung cánh chân cầm một nắm tên, nó toát ngay ra oai khí dũng mãnh hừng hực. Đó là sự phô trương khí Hóa Quyền công khai của một siêu cường. Vậy có ai biết vật biểu tượng của đại ca đuôi sam là gì không ? Là con rắn độc đen ngòm chăng…

Quẻ Thiên Trạch Lý

Lộc Tồn có ý còn lại, lưu giữ lâu dài, nên để mấy đồng tiền lẻ của quốc gia nào đó trong ví chính là tượng Lộc Tồn. Đem cả xấp tiền vừa thật vừa giả đi thờ cúng, xong đốt tiền giấy, để lại tiền thật lấy may thì tiền đó chính là Lộc Tồn. Nếu có thẻ rút tiền thì chớ nên rút hết sạch mà nên để lại một ít lấy may, vì nó có tượng Lộc Tồn. Sổ tiết kiệm cũng là Lộc Tồn, tiền để chết gí trong tủ cũng là Lộc Tồn. Nên có tiền không nhất thiết đem đi kinh doanh hết mới hay, để im đó làm tượng Lộc tồn cũng là quý khí rất tốt. 

Lộc còn là sao Phúc rất mạnh, đem tiền làm từ thiện sẽ được phúc khó lường. Nhiều người thích nuôi chó mèo rồi cho nó ăn đồ thừa, chính vì Lộc còn là đồ ăn thức uống, nhưng sau đó lại bán chó lấy tiền là một sai lầm lớn của dân An Nam, vì được tiền thì mất phúc. Theo sách thì ông Tân Mão khi còn trẻ làm bồi bàn thì có tý đồ thừa nào ông không bao giờ đổ đi, ông gói lại đem về chia cho những người vô gia cư. Vì thế ông có cái Phúc vô lượng, nhiều lần tưởng chết mà rồi chả làm sao. Dân An Nam hiện nay đi ăn quán thường bỏ phí lại đồ ăn rất nhiều, đó là tự làm mình bạc phúc đó.

Tử Vi khoa học đặt tên cho con

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

Tuổi nào gặp đại hạn 49 trong năm 2022?

Le 31/10/2021

 

Năm 2022 Nhâm Dần 2 tuổi sẽ phạm phải đại hạn 49, 53 tuổi đó chính là :

 

1.Giáp Dần 1974 49 tuổi

 

2. Canh Tuất 1970 53 tuổi

 

2 tuổi trên phạm vào đại hạn 49, 53 tuổi, đây là 2 hạn lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người, mà kênh tử vi đã có bài phân tích rất kỹ về 2 đại hạn này. Gặp đại hạn 49, 53 rất nhiều người đã phải tan cửa nát nhà, sức khỏe suy kém, gặp phải nhiều tai nạn, trục trặc trong công việc làm ăn, tình cảm gia vận. Tóm lại gặp đại hạn 49,53 thực sự là thử thách lớn nhất của cuộc đời, bởi vậy người ta mới có câu nói : “49 chưa qua 53 đã tới”

 

Phân tích tuổi Giáp Dần 1974 năm 2022

Tuổi Giáp Dần 1974 khi bước sang năm 2022 Nhâm Dần là năm hạn 49 tuổi. Với tuổi Giáp Dần khi bước sang năm 2022 có rất nhiều những điểm tốt và điểm xấu mà kênh tử vi sẽ tạm phân tích như sau

 

– Về Thiên Can:

 

Những người sinh năm 1974 Giáp Dần có Thiên can Giáp (Mộc) gặp năm Nhâm (Thủy) là Bình Hòa: Theo thiên can thì năm 2022 được dự đoán là một năm mà các công việc làm ăn đều bình thường, không có khởi sắc nhiều, tiền tài làm ra chỉ đủ để chi tiêu cho các hoạt động trong cuộc sống gia đình.

 

– Về Địa Chi:

 

Xét theo tử vi tuổi Giáp Dần năm 2022 cho thấy địa chi tuổi Dần gặp năm Dần là Thái Tuế tức là phạm “ Năm Tuổi”: Theo quan niệm dân gian khi phạm năm tuổi thì năm đó được coi là năm khá xấu đối với tuổi Giáp Dần nếu xét theo địa chi, gặp Năm tuổi thì sẽ có nhiều biến động trong công việc làm ăn, dễ có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở việc làm hay phải thường xuyên di chuyển đi lại nhiều.

 

– Xét theo tứ trụ:

 

Năm 2022 Nhâm Dần tuổi Giáp Dần gặp Thiên Hao, Địa Hao: Theo dự đoán tuổi Giáp Dần năm 2022 dự báo không được tốt về nhiều mặt, chủ về công danh tài lộc bị phá hoại, cản trở vì thế chớ nên đầu tư làm ăn; gia đạo thiều thuận thành; bản thân dễ gặp chuyện tai ương, cần đề phòng bệnh nạn. Có thể thấy cuộc sống trong năm của Giáp Dần sẽ gặp nhiều điều trái ý, tuy nhiên nếu bỏ ra công sức và nỗ lực cố gắng thì sẽ vượt qua.

 

– Xét theo Ngũ hành:

 

Tuổi Giáp Dần Mạng Thủy gặp năm 2022 Kim là Tương Sinh => Tốt: Nếu xét theo ngũ hành bản mệnh thì năm nay khá thuận lợi đối với tuổi Giáp Dần, công việc hanh thông, làm ăn sinh tài sinh lộc lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ.

 

– Xét theo Ngũ hành cung phi:

 

Xét theo tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng trong năm 2022 tuổi này có Cung Phi tuổi Cấn (Thổ ) gặp Năm 2022 Khôn (Thổ ) là Tương trợ => Tốt: Trong năm nay không có nhiều thay đổi về công việc kinh doanh và dễ có quý nhân giúp đỡ.

 

Với Giáp Dần 1974 nữ mạng có cung phi thuộc Đoài (Kim) gặp năm 2022 Khôn (Thổ ) là tương sinh tốt.Chủ về tài lộc nảy nở, công việc hanh thông, gặp được quý nhân phù trợ

 

– Xét về Sao hạn :

 

Giáp Dần nam mạng gặp sao Thái Bạch, nữ mạng gặp sao Thái Âm

 

Thái Bạch sao ấy khốn cùng

Làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài

Tháng năm là tháng ách tai

Gia đình xáo trộn trong ngoài bất an

 

Với tuổi Giáp Dần thì nam mạng sẽ xấu hơn nữ mạng khi gặp phải sao Thái Bạch chiếu. Thái bạch là một sao xấu, đàn ông tuổi Giáp Dần gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh cần đề phòng trong công việc kinh doanh chủ về có tiểu nhân phá hoại, hao tài tốn của, thậm chí là trắng tay và cần chú ý chuyện quan sự. Sao này kỵ màu trắng quanh năm và đề phòng xấu nhất vào các tháng 2, 5 và tháng 8 (âm lịch).

 

Với Giáp Dần nữ mạng gặp sao Thái Âm

 

Thái Âm rực rỡ cung hằng

 

Tháng chín tiền bạc dư ăn để dành

 

Tháng mười, mượt một hạn hành

 

Tránh hai tháng ấy mới lành bản thâm

 

Như vậy tuổi Giáp Dần nữ mạng về mặt sao hạn sẽ may mắn toại nguyện, gia đình hạnh phúc, chú ý đặc biệt vào tháng 11 có ốm đau bệnh tật nguy hiểm

 

– Xét theo vận hạn năm 2022

 

Giáp Dần nam mạng gặp hạn Toán Tận nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền

 

Toán Tận (Đại hạn):

Toán tận hạn đến thình lình.

Đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi

Toán tận họa gởi tai bay

Văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau

 

Theo tử vi tuổi Giáp Dần năm 2022 với tuổi nam mạng sẽ xấu hơn, dự đàn ông sinh năm 1974 gặp hạn Toán Tận cần đề phòng hao tán tiền của, đau ốm bệnh tật, có thể vướng phải chuyện vì tiền mà bỏ mạng, ngoài ra khi đi lại cần chú ý cẩn thận xe cộ bởi dễ gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, gặp hạn Toán Tận năm 2022 thì chớ đi khai thác lâm sản mà dễ gặp nạn tai.

 

Với Giáp Dần nữ mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền. Đây cũng được coi là 1 đại hạn

 

Huỳnh Tuyền hạn ấy nặng thay

 

Dẫu khỏi tai nạn khiến rày ốm đau

 

Với nữ mạng tuổi Giáp Dần gặp hạn Huỳnh Tuyền sẽ chủ về bệnh tật, vì vậy cần phải lưu ý về sức khoẻ dễ gặp các trọng bệnh

 

Tóm lại : Với tuổi Giáp Dần 1974 khi bước sang năm 2022 sẽ có phần xấu, tuy nhiên sẽ không phải là quá xấu và đàn ông sẽ xấu hơn đàn bà về mặt tử vi.Với 7 yếu tố thì

 

Nam mạng gặp phải 4/7 yếu tố xấu

 

Nữ mạng 3/7 yếu tố xấu.

3.Hóa giải những lỗi lo về hạn 49,53 tuổi

Thay vào lo lắng chuyện tốt xấu ở tuổi 49, 53, ta phải tập trung chăm sóc thân, tâm bao gồm sức khoẻ, nuôi dưỡng thân tâm an lạc, thực hành và tin sâu vào giáo lý nhân quả, chăm chỉ làm việc thiện.

 

Tuy nhiên, nếu ai đó vẫn tin về tuổi hạn, năm hạn, thì bạn cũng nên tin rằng vận mệnh con người còn có thể thay đổi khi chúng ta làm việc tốt. Do đó, để tránh, giảm mức độ của “việc xui” mà bạn nghĩ tới thì không nên làm những việc đại sự, nên chú ý hơn trong việc ăn, uống, nghỉ ngơi, cẩn thận hơn trong mọi hành xử.

Nếu là bất khả kháng thì hãy vận dụng tối đa mọi phương cách hạn chế, với tâm thái an nhiên tự tin trong công việc. Không được hoảng loạn dẫn tới sai lầm khi có một sự cố nào đó xảy ra.

 

Bí quyết giải hạn tống ách trừ tai ,cải hung hoá cát, cải họa vi tường:

 

– Không tham, sân, si.

 

Mọi đau khổ của con người đều do tham sân si đều do chính bản thân mình mà ra, và nếu chúng ta không biết cách từ bỏ chế ngự tham sân si thì chúng ta sẽ càng khổ đau. Tham lam muốn có được mọi thứ, từ đó bằng mọi giá, bằng mọi hành động để có được, để rồi khi đạt được mục đích thì khi nhìn lại chúng ta đã đi quá giới hạn và gây ra biết bao tội lỗi cũng như chính ta đã gây đau khổ đánh mất chính mình.

 

Chúng ta sống trên cõi đời này, dù chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, khi chúng ta chết đi cũng không mang theo được. Tiền tài danh vọng, mất rồi tất cả cũng chỉ là hư vô. Đời người là hữu hạn, nhân sinh là vô hạn, cớ gì mãi tham lam để tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Hãy hiểu rõ Tham sân si và cách từ bỏ chế ngự tham sân si để bạn sống an nhiên vui vẻ và hạnh phúc.

 

– Năng làm việc thiện, giúp đỡ người tàn tật, khó khăn.

 

Làm thiện nguyện sẽ giúp cho bạn sự bình an, niềm vui và niềm hạnh phúc lan tỏa, giúp cho bạn cảm thấy cuộc đời này đáng sống và cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Khi bạn giúp các em nhỏ bạn sẽ nhận được nụ cười của các em, giúp các cụ già sẽ nhận được sự cảm động, niềm vui và cám ơn.

 

Và đâu đó những lúc bạn không may, những lúc bạn chán nản thì những nụ cười đó sẽ khích lệ bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời của mình còn hạnh phúc hơn biết bao người, trái tim bạn sẽ dễ đồng cảm hơn, dễ thấu hiểu hơn và điều chỉnh tâm mình. Từ đó bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

 

– Sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, uống rượu, cẩn thận khi tham gia giao thông.

 

Việc sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, uống rượu sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn,sức đề kháng tốt hơn, có thể chống lại được bệnh tật, lão hóa. Việc tham gia giao thông cẩn thận cũng giúp cho chúng ta tránh được những sự cố đáng tiếc, từ đó giảm thiểu những chấn thương tới cơ thể vốn dĩ đang trong quá trình lão hóa và xuống cấp

 

– Sống hoà nhập thiên nhiên, tuân thủ quy luật tạo hoá.

 

Sống hòa mình với thiên nhiên, ở những nơi trong lành, tránh xa nơi ồn ào, khói bụi cũng là nhân tố giúp cho con người chúng ta sảng khoái, thoái mái. Khi cơ thể ở trong trạng thái thư giãn về mặt tinh thần như vậy sẽ khiến cho cơ thể trường thọ hơn

 

Chuyện vận hạn những năm 49-53 tuổi âm còn nhiều vấn đề gây tranh cãi nhưng thực tế cuộc sống đã chỉ ra rằng, không phải ai cũng thuận lợi mãi mãi và cũng không có ai hoàn toàn bị xui rủi cả cuộc đời. Trong cái rủi có cái may, trong hoạn nạn đôi khi gặp được chân tình, duyên cơ. Vì con người ta, suy cho cùng, trưởng thành từ vất vả tốt hơn việc sinh ra đã thuận lợi.

Xem Tử Vi trọn đời theo lá số Tử Vi

Sau tất cả những năm tháng của tuổi trẻ, trải qua biết bao sóng gió và thử thách, đây chính là khoảng thời gian để bạn có thể mang nó ra và áp dụng vào cuộc sống bản thân mình. Những kinh nghiệm bao năm tích lũy giờ sẽ là hành trang, đôi cánh cho chúng ta bước qua những khó khăn và rào cản của tuổi 49 53 đầy gian khó này.

Xem thêm: Thiên Hà Thủy

Đây chỉ đơn thuần là một dấu mốc để bạn nhìn nhận lại chặng đường vừa đi qua và mục tiêu tương lai của mình là gì. Nếu bạn có thể tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực, trưởng thành từ những thất bại thì tin chắc rằng bạn sẽ trở thành một người thành công trong tương lai.

Quẻ Sơn Phong Cổ

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

PHÂN TÍCH Ý NGHĨA ĐẠI HẠN 49 53

Le 31/10/2021

 

Theo quan niệm dân gian, mỗi người đều trải qua những “tuổi hạn” nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng, vào năm “hạn” sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạn

 

 

Vậy nên chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu “49 chưa qua 53 đã tới “ hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớ‌n lạn‌h vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thá‌ch thứ‌c được xảy ra, nói chính xá‌c là giai đoạn “khổ nạ‌n“.l‌y hô‌n, thất bại, mấ‌t mát tài sả‌n, ly tá‌n, chia xa, ph‌á sả‌n… điều gì cũng có thể xảy ra.

 

Năm 2022 Nhâm Dần sẽ có 2 con giáp sẽ gặp phải đại hạn 49, 53 tuổi, vậy đại hạn 49 53 tuổi là gì tại sao nó lại nguy hiểm đến như thế, và tuổi nào sẽ gặp phải đại hạn 49, 53 tuổi, và các tuổi này sẽ phải lưu ý gì trong năm đại hạn này.

 

Ngày hôm nay các bạn hãy cùng kênh tử vi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tuổi nào phạm đại hạn 49, 53 tuổi trong năm 2022, và sẽ phải lưu ý những vấn đề gì nhé

 

Phân tích ý nghĩa hạn 49 53

Từ xưa tới nay hễ nghe đến “tuổi hạn” là nhiều người nghĩ tới những điều xấu, không may đến với mình. Thực tế theo từ điển Hán Việt thì “hạn” là vùng đất nguy hiểm, ranh giới, phạm vi quy định, kỳ hạn quy định, ngưỡng cửa…

 

“Tuổi hạn” cũng chỉ là để đánh dấu sự kết thúc của một quá trình này nhưng có thể lại là mở đầu của một quá trình khác. Nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ theo kiểu trong rủi có may.

 

a.Số 49 53 có ý nghĩa gì?

 

Cặp số 49 53 mang ý nghĩa gì mà mọi người lại có cái nhìn thiếu thiện cảm như vậy. Hãy cùng phân tích ý nghĩa cụ thể của cặp số 49 53 để hiểu rõ hơn bạn nhé.

 

Ý nghĩa số 49

 

Theo quan niệm phương Đông ngày xưa, ý nghĩa số 49 thường gắn liền với số của người đã khuất. Họ coi ngày 49 là ngày cúng lễ gọi linh hồn. Số 49 được coi là số phạm phải những điều không may mắn. Do đó mọi người sẽ hạn chế sử dụng con số 49 trong mọi trường hợp bởi lo số 49 sẽ “ám đen” cho cuộc đời mình.

 

Ngoài ra theo người phương Đông con số 49 còn được cho là biểu tượng của sao Thái Tuế. Cứ trong vòng 12 năm ngôi sao này sẽ xuất hiện một lần, điều này thể hiện sự đau ốm và sức khỏe kém của bản thân. Do vậy mọi người vẫn luôn có cái nhìn xấu về con số 49.

 

Ý nghĩa số 53

 

Theo quan niệm dân gian số 53 mang ý nghĩa không tốt lành. Nó là con số gắn liền với sự xui xẻo mất mát. Đối với những người kinh doanh, họ rất kị con số 53 vì ý nghĩa của số 53 là sự thất bại trong việc làm ăn.Có thể nói tương tự số 49 thì số 53 cũng là con số bị mọi người coi là xui xẻo và mang đến những điều không may mắn trong cả công việc và cuộc sống.

 

Ý nghĩa 49 53

Xem thêm: Thiên Thượng Hỏa

Ý nghĩa 49 53 khi kết hợp lại với nhau sẽ làm cho mọi người không thích bởi đây đều là hai con số mang ý nghĩa rất xấu. Một số là điềm dữ gắn liền với sự không may mắn và sức khỏe yếu ớt. Một số gắn liền với sự thất bại trong kinh doanh và cuộc sống.

 

Hai số này đi với nhau sẽ ra cặp số mà theo quan niệm của mọi người sẽ là “vận may không tới xui xẻo có thừa”. Vì ý nghĩa của 49 53 trong quan niệm của mọi người kém như vậy nên trong mọi lĩnh vực, người ta cũng rất hạn chế sử dụng chúng.

DỤNG THẦN TỨ TRỤ LÀ THỔ

Qua phân tích ở trên chúng ta đã hiểu ý nghĩa của 49 53 và quan niệm của mọi người về ý nghĩa 49 53 trong các lĩnh vực liên quan. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một câu nói quen thuộc của cha ông ta về ý nghĩa 49 53 đó là “49 chưa qua 53 đã tới”

 

Ý nghĩa câu “49 chưa qua 53 đã tới” nghĩa là trong thực tế bất cứ thời gian nào bạn cũng có thể gặp hạn xấu. Tuy nhiên mốc tuổi 49 và 53 là hai mốc vận hạn nặng nhất của con người, mốc 49 vừa qua đi thì chẳng bao lâu mốc 53 lại kéo đến tiếp.

CUNG TÀI BẠCH

Theo lý giải của ông bà ta tuổi 49 53 là hai thời điểm con người cần cẩn thận. Đây là hai năm tuổi mang lại phiền phức xui xẻo cho con người. Nếu tuổi 49 gặp hạn nhẹ thì chắc chắn tuổi 53 sẽ gặp hạn nặng và ngược lại.

 

Ở câu nói “49 chưa qua 53 đã tới”, ý nghĩa 49 53 rất xấu và nó nhắc nhở con người trong giai đoạn tuổi này có không gặp tai họa này cũng gặp tai họa khác. Vì vậy nên cẩn thận không làm những công việc lớn, quan trọng trong giai đoạn này.

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

PHÂN TÍCH Ý NGHĨA ĐẠI HẠN 49 53

Le 31/10/2021

 

Theo quan niệm dân gian, mỗi người đều trải qua những “tuổi hạn” nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng, vào năm “hạn” sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạn

 

 

Vậy nên chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu “49 chưa qua 53 đã tới “ hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớ‌n lạn‌h vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thá‌ch thứ‌c được xảy ra, nói chính xá‌c là giai đoạn “khổ nạ‌n“.l‌y hô‌n, thất bại, mấ‌t mát tài sả‌n, ly tá‌n, chia xa, ph‌á sả‌n… điều gì cũng có thể xảy ra.

 

Năm 2022 Nhâm Dần sẽ có 2 con giáp sẽ gặp phải đại hạn 49, 53 tuổi, vậy đại hạn 49 53 tuổi là gì tại sao nó lại nguy hiểm đến như thế, và tuổi nào sẽ gặp phải đại hạn 49, 53 tuổi, và các tuổi này sẽ phải lưu ý gì trong năm đại hạn này.

 

Ngày hôm nay các bạn hãy cùng kênh tử vi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tuổi nào phạm đại hạn 49, 53 tuổi trong năm 2022, và sẽ phải lưu ý những vấn đề gì nhé

 

Phân tích ý nghĩa hạn 49 53

Từ xưa tới nay hễ nghe đến “tuổi hạn” là nhiều người nghĩ tới những điều xấu, không may đến với mình. Thực tế theo từ điển Hán Việt thì “hạn” là vùng đất nguy hiểm, ranh giới, phạm vi quy định, kỳ hạn quy định, ngưỡng cửa…

 

“Tuổi hạn” cũng chỉ là để đánh dấu sự kết thúc của một quá trình này nhưng có thể lại là mở đầu của một quá trình khác. Nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ theo kiểu trong rủi có may.

 

a.Số 49 53 có ý nghĩa gì?

 

Cặp số 49 53 mang ý nghĩa gì mà mọi người lại có cái nhìn thiếu thiện cảm như vậy. Hãy cùng phân tích ý nghĩa cụ thể của cặp số 49 53 để hiểu rõ hơn bạn nhé.

 

Ý nghĩa số 49

 

Theo quan niệm phương Đông ngày xưa, ý nghĩa số 49 thường gắn liền với số của người đã khuất. Họ coi ngày 49 là ngày cúng lễ gọi linh hồn. Số 49 được coi là số phạm phải những điều không may mắn. Do đó mọi người sẽ hạn chế sử dụng con số 49 trong mọi trường hợp bởi lo số 49 sẽ “ám đen” cho cuộc đời mình.

 

Ngoài ra theo người phương Đông con số 49 còn được cho là biểu tượng của sao Thái Tuế. Cứ trong vòng 12 năm ngôi sao này sẽ xuất hiện một lần, điều này thể hiện sự đau ốm và sức khỏe kém của bản thân. Do vậy mọi người vẫn luôn có cái nhìn xấu về con số 49.

 

Ý nghĩa số 53

 

Theo quan niệm dân gian số 53 mang ý nghĩa không tốt lành. Nó là con số gắn liền với sự xui xẻo mất mát. Đối với những người kinh doanh, họ rất kị con số 53 vì ý nghĩa của số 53 là sự thất bại trong việc làm ăn.Có thể nói tương tự số 49 thì số 53 cũng là con số bị mọi người coi là xui xẻo và mang đến những điều không may mắn trong cả công việc và cuộc sống.

 

Ý nghĩa 49 53

Xem thêm: Thiên Thượng Hỏa

Ý nghĩa 49 53 khi kết hợp lại với nhau sẽ làm cho mọi người không thích bởi đây đều là hai con số mang ý nghĩa rất xấu. Một số là điềm dữ gắn liền với sự không may mắn và sức khỏe yếu ớt. Một số gắn liền với sự thất bại trong kinh doanh và cuộc sống.

 

Hai số này đi với nhau sẽ ra cặp số mà theo quan niệm của mọi người sẽ là “vận may không tới xui xẻo có thừa”. Vì ý nghĩa của 49 53 trong quan niệm của mọi người kém như vậy nên trong mọi lĩnh vực, người ta cũng rất hạn chế sử dụng chúng.

DỤNG THẦN TỨ TRỤ LÀ THỔ

Qua phân tích ở trên chúng ta đã hiểu ý nghĩa của 49 53 và quan niệm của mọi người về ý nghĩa 49 53 trong các lĩnh vực liên quan. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một câu nói quen thuộc của cha ông ta về ý nghĩa 49 53 đó là “49 chưa qua 53 đã tới”

 

Ý nghĩa câu “49 chưa qua 53 đã tới” nghĩa là trong thực tế bất cứ thời gian nào bạn cũng có thể gặp hạn xấu. Tuy nhiên mốc tuổi 49 và 53 là hai mốc vận hạn nặng nhất của con người, mốc 49 vừa qua đi thì chẳng bao lâu mốc 53 lại kéo đến tiếp.

CUNG TÀI BẠCH

Theo lý giải của ông bà ta tuổi 49 53 là hai thời điểm con người cần cẩn thận. Đây là hai năm tuổi mang lại phiền phức xui xẻo cho con người. Nếu tuổi 49 gặp hạn nhẹ thì chắc chắn tuổi 53 sẽ gặp hạn nặng và ngược lại.

 

Ở câu nói “49 chưa qua 53 đã tới”, ý nghĩa 49 53 rất xấu và nó nhắc nhở con người trong giai đoạn tuổi này có không gặp tai họa này cũng gặp tai họa khác. Vì vậy nên cẩn thận không làm những công việc lớn, quan trọng trong giai đoạn này.

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT VẬN ĐÀO HOA DỰA THEO PHONG THỦY

Le 30/10/2021

 

Bài này dựa trên một số sách T.V, T.T, thời vận, phong thuỷ của một số tác giả có uy tín để soạn thảo ra. Việc ứng dụng, và kết quả còn cần phải theo dõi, tổng kết mới có thể kết luận về độ tin cậy của các phương pháp nêu ra. Mặt khác có những phương pháp ta có thể ứng dụng được, nhưng cũng có những pp mà ta không có điều kiện thực hiện; theo tôi ta chọn cái thích hợp nhất đối với ta để ứng dụng.

 

Nào, các bạn vô duyên, chậm duyên, hẩm hiu với tình cảm lứa đôi… chúng ta cùng ng/cứu nhé.

 

1- Ngôi nhà tứ chính và vận Đào hoa

 

Các ngôi nhà có trục Tý Ngọ Mão Dậu ( hướng Bắc Nam Đông Tây) gọi là ngôi nhà tứ chính. Những ngôi nhà này được hưởng từ trường mạnh nhất của thiên nhiên, thường mang lại tài lộc, sức khoẻ, may mắn nhất cho chủ nhà. Chả thế mà các cung điện của nhà vua, đều có trục Tý Ngọ. Ngoài các điểm tốt ( không nằm trong vấn đề ng/cứu của bài này, nên không nói tới); Thì các ngôi nhà nằm ở tứ chính là các ngôi nhà rất tốt cho vận Đào hoa.

 

- Dùng la bàn xác định thật chính xác các hướng Bắc Nam Đông Tây, nếu tại 4 phương vị này thấy thuỷ: nước, sông , ao hồ, bể cá, bể nước…phù hợp với các điều kiện:

 

Nhà toạ Tây, hướng Đông ( toạ Đoài, hướng Mão), thuý đến ở hướng Đông, thuỷ đi ở hướng Nam.

 

Nhà toạ Nam hướng Bắc ( toạ Ly hướng Khảm ), thuỷ đến từ phía Bắc, chảy đi từ phía Đông.

 

Nhà toạ đông hướng Tây ( toạ Chấn hướng Dậu), thuỷ đến ở hướng Tây, thuỷ đi ở hướng Nam.

 

Nhà toạ Bắc hướng Nam ( toạ Khảm hướng Ly ), thuỷ đến ở hướng Nam, thuỷ đi ở hướng Tây.

 

Kích hoạt vận Đào hoa ở các ngôi nhà Tứ chính, là bằng cách

 

nào đó, đáp ứng được các điều kể trên - Kể cả các bạn và tôi cố vắt óc ra mà tìm cách ứng dụng. Còn sách nói là vậy đấy! Người xưa quen nói nửa lời!

 

Những ngôi nhà bất lợi cho hôn nhân

 

- Nhà hình ống: có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Từ đó dẫn đến tình cảm lạnh nhạt. Hoá giải bằng cách ngăn lại thành các phòng vuông.

 

- Nhà như cái hang: trần cao, bề ngang hẹp, bề dọc dài, nền nhà thấp. Người ở nhà này rất bất lợi về hôn nhân.

 

- Nhà ở cạnh cầu vượt, cầu cao tốc hoặc nhà bị góc nhọn đâm vào trước nhà là bị phạm vào trảm yêu sát. Người sống trong những căn nhà này tâm trạng bất an, không chú ý đến hôn nhân.

 

- Nhà độc lập, có tường vây, có vòi phun nước, vườn hoa, bể bơi (biệt thự), nếu bể bơi hình bán nguyệt thì bị phá kính sát, cũng rất bất lợi cho hôn nhân. Nên sởa vườn, sửa bể thành hình tròn.

 

Những kiêng kỵ:

 

- Đầu giường đặt lọ hoa, phạm Đào hoa.

 

- Giường khảm gương. Nhân đây cũng xin nói luôn: không nên trang trí gương trong phòng ngủ, rất bất lợi về phong thuỷ, chả thế mà có những lâu đài ở Châu Âu có hàng trăm phòng, mà chỉ có dăm phòng có gương.

 

- Cửa phòng ngủ kỵ dùng 2 cánh trở lên.

 

- Không đặt chậu cảnh cây lá nhỏ trong phòng ngủ.

 

- Không chữa phòng vệ sinh thành buồng ngủ của các thiếu nữ.

 

- Giường phải kê đúng, bao giờ đầu giường cũng phải dựa vào tường…( xem trong lý thuyết về loan đầu)…nếu giường mà kê sai, rất khó lấy chồng.

 

- Không bày bể cá, chậu cây trong phòng ngủ.

 

- Không treo gương trong phòng ngủ.

 

2-Kích hoạt ngôi sao Đào hoa và Hồng loan:

 

Ngôi sao Đào hoa ( Hàm trì ) , tượng trưng cho cuộc sống tính dục, quan hệ trai gái. Đặc điểm của ngôi sao này là có cuộc sống tính dục mạnh mẽ, nhưng không có tình yêu.

 

Ngôi áo Hồng loan thì lại tượng trưng cho hôn nhân, quyết định cuộc sống hôn nhân hài hoà, mỹ mãn.

 

Căn cứ theo tuổi âm lịch của mình, có thể biết ngôi sao Đào hoa của mình lúc nào vượng nhất:

 

- Tuổi Tý: Đào hoa ở Dậu

 

- Tuổi Sửu: -----------Ngọ

 

- Tuổi Dần: -----------Mão

 

- Tuổi Mão: -----------Tý

 

- Tuổi Thìn: -----------Dậu

 

- Tuổi Tỵ: ------------Ngọ

 

- Tuổi Ngọ: ------------Mão

 

- Tuổi Mùi: ------------Tý

 

- Tuổi Thân: -----------Dậu

 

- Tuổi Dậu: -----------Ngọ

 

- Tuổi Tuất: -----------Mão

 

- Tuổi Hợi: ----------- Tý

 

Thí dụ: Tuổi Tý sao Đào hoa ở Dậu, vậy

 

Thời gian từ 5 đến 7h chiều là vượng nhất.

 

Không gian ở phía Tây, phòng ngủ ở chính Tây là lợi nhất.

 

Năm Dậu là lợi nhất.

 

Tháng Dậu, ngày Dậu, giờ Dậu là lợi nhất để kích hoạt vận tình duyên.

 

Các tuổi khác cũng suy tương tự.

 

3-Kích hoạt bằng bày các bình hoa khác nhau:

 

Thí dụ người tuối Sửu, Đào hoa ở Ngọ, ta sẽ bày bình hoa màu đỏ ở cung Ly ( chính Nam ). Khi tiến hành cần tránh phòng ngủ có các vật phong thuỷ thúc đẩy tài vận khác như chó đá, nghê đồng, tỳ hưu…

 

Trong khoa T.V. sao Lộc tồn là tài tinh lớn, nhưng lại khắc chế rất mạnh sao Đào hoa. Bởi vậy, các bạn nữ có Lộc tồn trong cung Phu, thường rất vất vả trong đường tình duyên.

 

4- Màu sắc bình hoa và số lượng bông hoa

 

Tuổi Tý: bình hoa màu xanh lam - số lượng = 1 bông

 

Tuổi Sửu: --------------- vàng ------------ = 5 bông

 

Tuổi Dần: ---------------xanh lá cây----------- -= 4 bông

 

Tuổi Mão: ---------------xanh lá cây----------- -= 4 bông

 

Tuổi Thìn: ---------------vàng ------------ = 5 bông

 

Tuổi Tỵ: ----------------đỏ ----------- -= 9 bông

 

Tuổi Ngọ: ----------------đỏ ----------- - = 9 bông

 

Tuổi Mùi: ----------------vàng -------------= 5bông

 

Tuổi Thân: ----------------trắng -------------= 7 bông

 

Tuổi Dậu: ----------------trắng -------------= 7 bông

 

Tuổi Tuất: ----------------vàng -------------= 5 bông

 

Tuổi Hợi: ----------------xanh lam -------------= 1 bông

 

( Bày bình hoa ở cung có sao Đào hoa của mình )

 

5- Kích hoạt sao Hồng loan và sao Thiên hỷ

 

Đã có sao Đào hoa nhưng không có sao Hồng loan và sao Thiên hỷ thì cũng không kết hôn được. Vậy ta còn phải kích hoạt 2 sao này. Dựa vào tuổi để tìm vị trí của chúng

 

Năm gặp Hồng Loan được coi là năm hôn nhân, năm gặp Thiên

 

Hỷ được coi là năm kết hôn rất tốt

 

Tuổi Tý: Hồng Loan ở Mão, Thiên Hỷ ở Dậu

 

Tuổi Sửu: ----------------Dần, -------------Thân

 

Tuổi Dần: -----------------Sửu, -------------Mùi

 

Tuổi Mão: ----------------Tý, -------------Ngọ

 

Tuổi Thìn: ----------------Hợi, ------------- Tỵ

 

Tuổi Tỵ: ----------------Tuất, -------------Thìn

 

Tuổi Ngọ: ----------------Dậu, -------------Mão

 

Tuổi Mùi: ----------------Thân, -------------Dần

 

Tuổi Thân:----------------Mùi, -------------Sửu

 

Tuổi Dậu: ----------------Ngọ, --------------Tý

 

Tuổi Tuất: ----------------Tỵ, ---------------Hợi

 

Tuổi Hợi: -----------------Thìn, --------------Tuất.

 

6- Hoá giải Thần sát Cô thần, Quả tú

 

Có tất cả các điều kiện đã kể ở bên trên, nhưng vẫn hẩm hiu, đơn chiếc còn do sao Cô thần , Quả tú chiếu vào Mệnh nữa. Phải tìm cách hoá giải được hai sao này thì mới kết hôn được.

 

Cô thần, Quả tú là hai Thấn sát làm hại tình cảm nói chung và hại đến hôn nhân, kể cả khi đã có gia đình.

 

Trước hết, phải nhận diện ra chúng.

 

Tuổi Tý: năm Cô thần ở Dần, năm Quả tú ở Tuất

 

Tuổi Sửu: ------------------ Dần,----------------- Tuất

 

Tuổi Dần: ------------------ Tỵ, ----------------- Sửu

 

Tuổi Mão: ------------------ Tỵ, ----------------- Sửu

 

Tuổi Thìn: ------------------ Tỵ,------------------ Sửu

 

Tuổi Tỵ: -------------------Thân,--------------- Thìn

 

Tuổi Ngọ: ------------------- Thân, -------------- Thìn

 

Tuổi Mùi: ------------------- Thân, ------------- Thìn

 

Tuổi Thân: ------------------ Hợi, ------------- Mùi

 

Tuổi Dậu: ------------------ Hợi, ------------- Mùi

 

Tuổi Tuất: ------------------ Hợi, -------------- Mùi

 

Tuổi Hợi: ------------------- Dần, -------------- Tuất

 

Sau đó ứng dụng bảng trên để tránh các năm có hại.

 

Thí dụ:

 

Người sinh năm Tý gặp năm Dần, năm Tuất không nên kết hôn;( các tuổi khác cũng tra bảng để làm tương tự ).Trong bát tự ( ngày sinh tháng đẻ ) gặp tháng Dần, tháng Tuất, ngày Dần, ngày Tuất, giờ Dần, giờ Tuất cũng khó khăn trong hôn nhân.

 

Hoá giải Cô thần, Quả tú

 

Dựa theo bảng trên, tìm năm Cô thần Quả tú, rồi treo các bức tranh con vật để hoá giải.

 

Nguyên tắc là các tranh này là cát tường cho sao Đào Hoa, thì có nghĩa đã hoá giải Quả tú.

 

Tuổi Tý: tranh chuột, tranh 9 con cá, tranh chữ Phúc

 

Tuổi Sửu: tranh Mục đồng cưỡi trâu, tranh chữ Sinh

 

Tuổi Dần: Mèo bông, hổ bông, tranh hoa và chim

 

Tuổi mão: chậu hoa, 4 con mèo bông, tranh mèo

 

Tuổi Thìn: tranh rồng, tranh khủng long

 

Tuổi Tỵ: tranh Thanh xà, Bạch xà

 

Tuổi Ngọ: tranh ngựa, tượng ngựa màu đỏ

 

Tuổi Mùi: tranh dê, ấm trà màu tím, tranh chữ Tường

 

Tuổi Thân: tranh Tề Thiên Đại Thánh, khỉ vàng, bảo kiếm

 

Tuổi Dậu: tranh trang sức kim loại, các loại trang sức kim loại

 

Tuổi Tuất: chó sứ, tranh chó, tranh chữ Thành

 

Tuổi Hợi: lợn bông, tranh biển cả, rừng núi.

 

7- Kích hoạt góc nhân duyên

 

Con giáp chủ về nhân duyên

 

Con giáp chủ về nhân duyên của bạn thuộc vòng Tử vi và được xác định bằng bảng dưới đây

 

Tuổi của bạn Con giáp chủ về nhân duyên

 

Tỵ Dậu Sửu Ngọ

 

Thân Tý Thìn Dậu

 

Hợi Mão Mùi Tỵ

 

Dần Ngọ Tuất Mão

 

Trước hết, hãy xác định con vật chủ về nhân duyên của bạn là một trong 4 con giáp Tý Ngọ Mão Dậu . Trong phong thuỷ chỉ có 4 con giáp này được xem là vật chủ của nhân duyên. Đặt con vật chủ về nhân duyên của bạn tại vị trí nổi bật tại khu vực tương ứng trong nhà. Tý ở hướng Bắc, Ngọ ở hướng Nam, Mão ở hướng Đông, Dậu ở hướng Tây.

 

Tiếp đó bạn hãy xác định vị trí tốt về tình duyên của năm nay (năm 2010 ở hướng Bắc- phi tinh để biết nằm tại hướng nào- lấy sao quản năm nhập trung cung, phi tinh, tại vị trí có sao Tứ lục là đúng vị trí. Thí dụ: năm 2008 hướng tốt về tình duyên là hướng Đông Bắc, năm 2009 là hướng Nam và năm 2010 là hướng Bắc)

 

Những điều kể trên, hoàn toàn đúng với ngôi nhà Tứ chính có vận Đào hoa tôi đã nói ở phần trên ( theo Thiệu Vĩ Hoa và Lilian Too, một tiến sỹ- nhà phong thuỷ nổi tiếng thế giới hiện nay)

 

8- Tìm phương vị Diên niên để thúc đẩy vận Đào hoa

 

- Theo tuổi âm lịch để tìm ra trạch mệnh của mình (các bạn không biết tính, thì cứ căn cứ vào bảng mà tra)

 

- Sau đó quay đầu giường về góc Diên niên ( phải vận dụng thật linh hoạt, kết hợp cùng những lý luận khác để chúng khỏi đá lẫn nhau)

 

9- Phương pháp thúc đẩy vận Đào hoa nhanh nhất theo phi tinh

 

Đầu tiên, bạn phải phi tinh tìm ra vị trí của sao Cửu Tử- Hữu Bật của năm cần xem. Thí dụ muốn biết năm 2010 sao Cửu tử nằm ở đâu, thì dùng PP phi tinh, Bát bạch ở trung cung, Cửu tử ở hướng Tây Bắc; năm 2011 Cửu tử ở hướng Tây; năm 2012 Cửu tử ở hướng Đông Bắc v…v…

 

Tại vị trí có sao này, bày bình hoa có 9 bông hoa hồng để thúc đẩy hôn nhân.

 

KẾT LUẬN

 

Kích hoạt vận Đào hoa, có rất nhiều cách – như đã trình bày ở trên. Muốn vận dụng, ta phải đọc kỹ, tìm ra một cách thích hợp nhất với mình để thực hiện.

 

Thí dụ ngôi nhà của mình không phải là nhà nằm ở trục Tứ chính thì mình phải chọn cách khác.

 

Có một vài cách mà mới đọc , ta thấy chúng phủ nhận nhau: như đã tìm góc nhân duyên của ngôi nhà, lại còn tìm góc chủ về con giáp nhân duyên nữa, nghe thật mâu thuẫn; biết làm sao đây?

 

Đúng là rất khó để vận dụng. Đòi hỏi chúng ta phải có óc sáng tạo, quyền biến mới làm nổi.

 

Lời nói của cổ nhân lại mập mờ, hư ảo. Chúng ta lại không giỏi ngoại ngữ nên không đọc được từ nguyên bản. Mà văn dịch thì sẽ thiếu chính xác. Tất cả phụ thuộc vào trình độ của dịch giả, rồi khâu biên tập, kiểm tra, lỗi in ấn v…v…

Lấy lá số Tử Vi

những điểm trên, do tôi sưu tầm, biên soạn, dựa theo một số đầu sách của một số tác giả như Thiệu Vĩ Hoa, Hồ Kinh Quốc, Lilian Too, Nguyễn Phương (Bí ẩn thời vận) và một số sách phong thuỷ khác. Vì trình độ hiểu biết có giới hạn, vấn đề trình bày lại nằm ở nhiều phần cơ bản của lý khí; nên có nhiều thiêú sót. Rất mong các bạn lượng thứ và đóng góp để đạt được sự chính xác; nhằm giúp cho những bạn còn vất vả về đường tình duyên có thể tra cứu, ứng dụng.

Tử Vi chuẩn hàng ngày

Theo tôi tuỳ từng điều kiện mình có, đối chiếu với những phần đã trình bày ở trên, điều nào dễ dàng nhất đối với bản thân mà mình có thể thực hiện được, để tìm cách ứng dụng; và khi đã ứng dụng rồi, thì các điều khác sẽ bỏ qua, tránh trường hợp ứng dụng quá nhiều, có khi lại không mang lại kết quả.

QUẺ THỦY PHONG TỈNH

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617