Blog

TÌM HIỂU CUNG PHÚC ĐỨC VÀ MỘ PHẦN

Le 26/10/2021

 

Âm phần chi phối một phần lớn sự yểu thọ và phúc đức của một người cũng như sự tụ tán của cả một họ. Sau khi đã luận đoán phúc đức, cũng cần phải luận đoán âm phần để biết rõ ngôi mộ mà mình chịu ảnh hưởng.

 

9.1 HÌNH SẮC VÀ THẾ ĐẤT CỦA ÂM PHẦN

Tử Vi: mộ tổ xa đời (thường là năm đời), thế đất to lớn gần núi đồi, linh khí từ phía tay trái triều lại

Liêm Trinh: mộ chú, nếu lúc sinh ra đời chú đã khuất bóng hay là mộ ông chú, nếu chú còn, ông chú đã mất. Đất khô khan, gồ ghề, nổi cao như hình người ngồi, lại có sắc đỏ hay vàng.

Thiên Đồng: mộ tổ bốn đời, để nơi đất trũng, xung quanh có nước.

Vũ Khúc: mộ tổ năm đời, đát cao trơ trọi, cỏ hình như quả chuông dựng đứng.

Thái Dương: mộ cha, nếu lúc sinh ra đời cha đã khuất bóng hay là mộ ông nội nếu cha còn, ông đã mất hay là mộ cụ nội ông nếu cha ông còn, cụ đã mất. Đất bằng phẳng.

Thiên Cơ: mộ ông nội, nếu lúc sinh ra đời ông đã khuất bóng hay là mộ cụ nội, nếu ông còn, cụ đã mất. Đất rất tốt nên nhiều cây có mọc rậm rạp.

Thiên Phủ: mộ tổ xa đời (thường là năm đời), thế đất to lớn gần núi đồi, linh khí từ phía tay phải triều lại.

Thái Âm: mộ mẹ, nếu lúc sinh ra đời, mẹ vừa khuất bóng hay là mộ bà nội, nếu mẹ còn, bà đã khuất hay là mộ cụ nội bà, nếu mẹ bà còn, cụ đã mất. Thế đất hơi cao, chạy dài và uốn cong như hình bán nguyệt.

Tham Lang: mộ tổ xa đời (thường là sáu hay bảy đời). đất nổi cao như hình con chó ngồi, sắc đen như bùn có nhiều cây cỏ mọc rậm rạр.

Cự Môn: mộ bác ruột, nếu lúc sinh ra đời, bác đã khuất bóng hay là mộ ông bác (bên nội) nếu bác còn, ông bác đã mất. Đất vuông vắn, thường ở gần đình sở hay lâu đài, đào sâu, thấy ở dưới có lớp đất màu vàng.

Thiên Tướng: mộ tổ năm đời. Đất nổi cao và vuông vắn như hình cái ấn.

Thiên Lương: mộ tổ bốn đời. Đất rời rạc, lẫn nhiều cát, có hình như cái thoi dệt vải, thường ở gần đường đi, lối lại.

Thất Sát: mộ tổ năm đời. Đất khô, nóng, có sắc đỏ và có hình như thân cây dài nằm ngang.

Phá Quân: mộ tổ bốn đời. Đất tan lở, không có hình thể nhất định.

Kình Dương: Nếu Sáng sủa tốt đẹp (tọa thủ tại Tứ Mộ): Hình đất giống như con voi qùy. Nếu Mờ ám xấu xa (tọa thủ tại Tứ Sinh, Tứ Tuyệt): hình đất giống như mũi dùi, tháp bút hay cái răng nhọn.

Đà La: đất lẫn cát, có hình cái răng hay hình mũi nhọn.

Hỏa Tinh, Linh Tinh: đất nóng, có hình cái sào dài

Địa Không, Địa Kiếp: đất khô nóng. Trong họ có nhiều mồ mả bị thất lạc, đã lâu ngày không tìm thấy.

Văn Xương: đất rắn (cứng), có hình tròn.

Văn Khúc: có dòng nước chảy lượn quanh mộ.

Thiên Khôi: đất nổi cao, giống như cái mũ.

Thiên Việt: hình dài giống như cái búa.

Tả Phụ, Hữu Bật: thế đất cao đẹp, có hình giống như cạp chiếu nổi cao.

Lộc Tồn: đất có hình giống như lưỡi thương.

Hóa Lộc: đất có hình giống như lá cờ hay lưỡi thương. Đào sâu, sẽ thấy ở dưới có nhiều kim khí vụn vặt.

Hóa Quyền: hình đất giống như cái yên ngựa. Nếu không phải như thế, tất ở gần mộ, có một bụi cây to cung giống nhu yên ngựa.

Hóa Khoa: hình đất giống như cái bảng.

Hóa Kỵ: đất úng thủy, lẫn bùn lầy. Mộ dễ ở chỗ trũng.

Song Hao: đất khô, nóng và tan lở.

Tang Môn: đất khô nóng.

Bạch Hổ: đất có lẫn nhiều đá.

Thiên Khốc, Thiên Hư: đất hư nát và tan lở. Trong mộ có mối, mọt hay chuột làm ổ.

Thiên Mã: đất có hình giống như con ngựa.

Thái Tuế: đất rắn, khô khan, nổi gò lên như hình sống trâu.

Long Trì: gần mộ có ao hay giếng.

Phượng Các: mộ để ở gần nơi có nhiều nhà cửa, lâu đài. Đất đỏ, có hình giống như cánh phượng.

Đào Hoa: đất hình tròn và nổi cao như hình cái bát úp.

Hồng Loan: đất có hình giống như cái cung hay cái mí mắt. Thường gọi là thế đất Nga mi.

Thiên Hỷ: đất có lẫn nhiều bùn lầy, cát, hay phù sa.

Thiên Hình: đất có hình giống như lưỡi đao, lẫn nhiều mành sành, mảnh chai và kim khí vụn vặt.

Thiên Riêu: có dòng nước chảy xói vào lòng mộ.

Quan, Phúc: mộ để ở gần đình, đền hay chùa.

Ân Quang, Thiên Qúy: có ân nhân tìm đất đế giúp mộ mả.

Thai Phụ: đất hình vuông giống như cái nón.

Phong Cáo: đất hình vuông giống như cái chiếu.

Hoa Cái: đất có hình giống như bông hoa nở, giống như cái lọng xòe hay cái bát úp.

Tam Thai: đất hình tam tinh.

Bát Tọa: thế đất giống như tám ngôi sao dàn bày rất cân đối.

Thanh Long: mộ để ở gần sông ngòi. Đất có hình giống như người cầm gươm.

Tướng Quân: đất có hình giống như áo giáp.

Tấu Thư: mộ để ở chỗ thấp, trũng. Có thế đất như hình con rồng chầu một bên.

Phi Liêm: mộ để ở gần núi hay đồi trơ trọi. Đất khô nóng và tan lở.

Hỷ Thần: đất bằng phẳng và có lẫn nhiều cát.

Bệnh Phù: đất có hình giống như cái đai. Có dòng nước ngầm chảy xói vào lòng mộ.

Phục Binh: đất có hình giống như cái chiêng, hay có hình như người lính cầm gươm.

Trường Sinh: đất úng thủy, сó dòng nước nhỏ chảy uốn lượn quanh mộ.

Mộc Dục: mộ thường gần suối hay lạch nước nên đất ẩm ướt.

Quan Đới: đất hình bán nguyệt.

Suy: đất khô, trơ trụi, nổi gồ lên như hình sống trâu.

Bệnh: đất ẩm ướt và uế tạp.

Tử: có dòng nước nhỏ chảy lượn quanh mộ.

Mộ: gần mộ có lạch nước.

Thai: có dòng nước ngầm chảy vào trong mộ.

Dưỡng: có dòng nước ở nơi thật xa chảy đến lượn quanh mộ.

Tuần:

Xem thêm: Chọn ngày giờ sinh con

Chiếu: gần mộ có khoảng đất trơ trụi và rất rộng.

Án ngữ: mộ đế ở nơi đất hung và hoang vắng. Địa khí ở xa không thể đến được vì đã bị chắn.

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: cát khí càng ngày càng tiêu hao, hung khí phát ra rất mạnh mẽ. Vậy cho nên họ hàng đời trước khá giả, đến đời này suy bại và ly tán.

Nhiều sao mờ ám xấu xa: cát khí càng ngày càng phát ra mạnh mẽ, hung khí tiêu hao dần dần. Vậy cho nên họ hàng đời trước ly tán, lụn bại, có nhiều người cùng khổ, hay mắc tai họa, chết non, đến đời nay khá giả, có nhiều người qúy hiển, giàu sang và sống lâu.

Triệt:

Xem thêm: Xem Tử Vi ở HCM

Chiếu: gần mộ có đường đi, ngõ hẻm, cầu cống hay hố vực.

Án ngữ: mộ để ở sát đường đi, ngõ hẻm, cầu cống hay hố vực. Địa khí ở xa đến, cát hóa hung, hung hóa cát.

Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: địa khí bị tỏa chiết vì đất bị đào bới, xẻ cắt, hay vì có sự xây cất ngăn chặn, cũng có thổ là mộ bị tan lở, hay thất lạc lâu ngày không tìm thấy. Cát khí càng ngày càng tiêu hao, hung khí phát ra rất mạnh mẽ. Vậy cho nên họ hàng đời trước khá giả, đến đời này suy bại và ly tán.

Nhiều sao mờ ám xấu xa: địa khí bị tỏa chiết vì đất bị đào bới, xẻ cắt, hay vì có sự xây cất ngăn chặn, cũng có thổ là mộ bị tan lở, hay thất lạc lâu ngày không tìm thấy. Nhưng may mắn cát khí càng ngày càng phát ra mạnh mẽ, kết hợp rất tốt đẹp, hung khí tiêu hao dần dần. Vậy cho nên họ hàng đời trước ly tán, suy bại, đến đời nay khá giả, có nhiều người qúy hiển, giàu sang.

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Xem thêm: Mệnh Đại Hải Thủy

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

BÀN VỀ Ý NGHĨA 12 CUNG Tử VI THEO Tử VI ĐẩU Số TINH HOA TậP THÀNH

Le 25/10/2021

 

Để bắt đầu xem tử vi, cần hiểu về ý nghĩa của 12 cung trên lá số Tử Vi. Bài viết được trích từ cuốn Tử vi đẩu số Tinh hoa tập thành. 

(1) Cung Mệnh: Đây là cung quan trọng nhất trong 12 cung, là trọng tâm của toàn bộ mệnh bàn, là điểm then chốt của mệnh vận và người, việc hoặc vật chung quanh nó của một đời người. Trong bước đầu xem tử vi, luận đoán 12 cung ta đều phải lấy cung Mệnh làm chuẩn, để nhìn ra dung mạo, tính cách, tài năng, tư tưởng, mức độ phát triển, vận thế tiên thiên, gặp cơ hội tốt hay xấu, tiền đồ quyết định một đời người. Đây chính là then chốt của cát hung thành bại của một người. Lúc luận mệnh số, lấy cung Mệnh là chính, cung tam phương tứ chính là phụ, cùng quyết định mức độ thành tựu cao nhất của một đời người và cách cục mệnh vận một đời cao hay thấp, đây là mệnh số tiên thiên. Mệnh số tiên thiên tốt, vận thế hậu thiên (tức đại vận và lưu niên) kém, gặp khốn khó sẽ được trời phù hộ, người giúp đỡ mà vượt qua; nếu mệnh số tiên thiên kém, mà vận thế hậu thiên tốt, thì trải qua nỗ lực dốc hết sức để giành lấy, bạn có thể sửa đổi được mệnh số tiên thiên, nhưng chỉ với một độ tương đối, do bị mệnh số tiên thiên hạn chế. 

(2) Cung Huynh Đệ: Chủ yếu đại biểu cho anh chị em trong gia đình. Biểu thị được ít nhiều về dung mạo, tính tình, tài năng, mức độ thành tựu, tình huống phát triển... Của anh chị em; quan hệ giữa họ với mệnh chủ tốt hay xấu, có giúp ích hay không. Còn có thể xem kiếm cả bạn bè có quan hệ mật thiết, lẫn mối quan hệ hợp tác trong sự nghiệp. (Có lúc cung Huynh Đệ còn đại biểu cho mẹ, lúc này phải xem phối hợp với cung Phụ Mẫu là đại biểu cho cha.) 

(3) Cung Phu Thê: Đại biểu cho người phối ngẫu. Có thể biểu thị dung mạo, tính tình, tài năng, tình huống thành tựu... Của người bạn đời. Cũng có thể dùng để xem tình trạng yêu đương và hôn nhân của mệnh chủ; xem quan hệ tình cảm và duyên phận giữa vợ chồng; cũng đại biểu cho thái độ của mệnh chử đối với người phối ngẫu, mẫu đối tượng mà mệnh chủ yêu thích. 

(4) Cung Tử tức: Đại biểu cho số con cái. Có thể biểu thị dung mạo, tính tình, tài năng, mức độ thành tựu, tiền đồ phát triển, và quan hệ tình cảm với mệnh chủ. Đây còn là điềm báo tình trạng của cơ quan sinh dục, năng lực chuyện sinh con đẻ cái, và tình hình sinh hoạt tình dục giữa vợ chồng. 

(5) Cung Tài Bạch: Dùng để xem năng lực hoạt động kinh tế và quản lý tiền bạc của mệnh chủ, cách vận dụng tiền tài và vận dụng vào đâu, khuynh hướng phát triển tài vận, thu nhập cao hay thấp, năng lực kiếm tiền và kiếm tiền bằng kiểu gì, là thu nhập theo con đường chính hay là nhờ hoạnh tài mà trở nên giàu có, hưởng thụ vật chất có được ổn định và sung túc hay không. Lấy cung này để xem phương vị cầu tài. 

(6) Cung Tật Ách: Đại biểu cho thân thể của mệnh chủ, là thể chất tiên thiên, tình trạng sức khỏe, căn nguyên của bệnh và xu hướng của sức khỏe; có thể nhìn ra bộ phận yếu nhất trong cơ thể mệnh chủ, nguồn gốc nạn tai bệnh tật, dễ xảy ra loại sự cố bất trắc hay tật bệnh hung hiểm nào, và bộ phận bị tốn thương, v.v... 

Xem thêm: Chọn ngày giờ sinh con

(7) Cung Thiên Di: Cung Thiên Di và cung Mệnh có quan hệ rất mật thiết, như bóng với hình, là mặt trong và mặt ngoài của nhau, cung Mệnh chủ về bên trong, cung Thiên Di chủ về bên ngoài. Khi xem tử vi, cung Thiên Di đại biểu cho không gian, năng lực, và địa vị về hoạt động xã hội; mức độ của quan hệ đối ngoại,, cơ hội gặp được và tình hình được xã hội ủng hộ, năng lực thích ứng hoàn cảnh xã hội; tình trạng cát hung lúc ở bên ngoài để hoạt động, xuất ngoại, du lịch, đi xa và giao thông; địa điểm xuất ngoại, quan hệ giao tế và các tình huống gặp phải; các sự việc liên quan đến hành động, di động, thăng chức, thăng tiến, điều động, chuyển dời (đến nơi xa), ly hương, đi xa, v.v... Có được quý nhân trong xã hội tương trợ hay không, cũng xem ở cung này. 

(8) Cung Nô Bộc: Chủ yếu đại biểu cho bạn bè thông thường, đồng sự, người dưới, thuộc hạ, người mệnh chủ thuê mướn, người làm ng, nhân viên, người hợp tác; xem họ có đắc lực hay không, có giúp ích cho mệnh chủ hay không; xem mệnh chủ có được mọi người phục hay không, quan hệ giao tế và duyên với người chung quanh nhiều hay ít, và tình trạng kẻ thù; có thể xem được tai họa do người khác gây ra. Nếu cung Nô Bộc không tốt, lúc đến cung Nô Bộc của đại vận hoặc lưu niên, càng dễ bị tiểu nhân bắt nạt, hãm hại, lừa tiền. Đối tượng yêu đương và tình nhân sau khi kết hôn cũng có thể xem ở cung này.

(9) Cung Quan Lộc: Đại biểu cho ng danh lợi lộc, chức vị, thái độ làm việc, năng lực lập nên sự nghiệp, nghề nghiệp thích hợp, tình hình phát triển sự nghiệp... của mệnh chủ. Khi xem tử vi cung Quan lộc cũng thể hiện về mối quan hệ có tác động đến sự nghiệp, như thầy, thượng cấp. Trong thời kỳ còn đi học, có thể xem về tình trạng học lực, thi cử; nếu gặp cung Quan Lộc có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, mà không gặp sát tinh xung phá, thì rất tốt, thi cử ắt đỗ đạt. Người trưởng thành nếu cung Quan Lộc gặp Hóa Kị, sẽ hay thay đổi ng việc; người làm quan gặp Hóa Lộc và Hóa Quyền, thì sẽ thăng chức, thăng tiến, và nắm được quyền lớn. Còn có thể xem lối suy nghĩ và thái độ của người phối ngẫu đối với mệnh chủ. 

(10) Cung Điền Trạch: Đại biểu cho tình hình gia đình, nhà ở, kho tiền, bất động sản; xem người nhà, gia trạch có yên ổn hay không; xem hoàn cảnh cư trú, tình trạng bài trí và xếp đặt nội thất; xem có gia sản của cha ông hay không, và tình hình đắc thất thế nào, có dành dụm tiền được hay không, năng lực giao dịch bất động sản; giềng tốt hay xấu. Cũng dùng để xem tình hình chuyên dời (chỗ gần), dời nhà tốt hay xấu, tình hình kho chứa thế nào, tình trạng mua bán bất động sản (chủ yếu xem cung Điền Trạch của đại vận hoặc lưu niên). 

Xem thêm: Xem ngày sinh mổ

(11) Cung Phúc Đức: Là cung chủ về tư tưởng tinh thần, sinh hoạt hưởng thụ; còn đại biểu cho tuổi thọ của mệnh chủ, phúc phận tiên thiên và phúc ấm của cha ông (bao gồm hưởng thụ vật chất lẫn tinh thần), xem có hạnh phúc hay không, vất vả hay an nhàn, cách thức hưởng thụ vật chất, hay được hưởng thụ một phương diện nào đó; biểu thị tình trạng tu dưỡng của mệnh chủ tốt hay xấu, trạng thái tâm lý về phưang diện hưởng thụ, thế giới nội tâm, tư tưởng và phẩm hạnh tốt hay xấu; xem tinh thần của mệnh chủ có vui vẻ hay không, lạc quan hay là bi quan, siêng năng hay là lười biếng; biểu thị hứng thú, yêu thích, xem có nhiều thị hiếu hay không. Có thể căn cứ tình của sao trong cung thì có thể biết mệnh chủ chủ yếu muốn làm gì nhất. Còn biểu thị nguồn để kiếm tiền, nơi tiền đến; xem nguồn để kiếm tiền có nhiều hay không, xem sinh hoạt vật chất của mệnh chủ ưu hay liệt, cách tiêu xài, tiền đi về đâu, hoàn cảnh đầu tư tốt hay xấu và năng lực quản lý tiền bạc thế nào. 

(12) Cung Phụ Mẫu: Đại biểu cho tính tình, tài năng, sự nghiệp, bối cảnh xã hội và tình hình cát hung của cha mẹ (chủ yếu là cha); duyên phận, tình cảm giữa mệnh chủ với cha mẹ, và tình hình được hưởng ân huệ từ cha mẹ; xem mệnh chủ có phải dựa vào bản thân tay trắng lập nghiệp; cũng đại biểu cho trưởng bối, thầy, thượng cấp, cũng chính là xem có chỗ dựa hay không. Cho nên lúc đi làm, cung Phụ Mẫu cũng dùng để xem về thượng cấp hoặc ông chủ, và mối quan hệ giữa họ với mệnh chủ có hòa hợp hay không. Cung Phụ Mẫu còn gọi là cung tướng mạo, lúc xem tướng mạo của mệnh chủ, lấy cung Mệnh là chính, còn phải xem kèm cung Phụ Mẫu; cung Phụ Mẫu biểu thị tình trạng tru liệt về di truyền, còn gọi là tuyến đầu óc. Xem ảnh hưởng của cha mẹ đối với mệnh chủ, như sự thông minh tài trí và tư tưởng, phương thức tư duy, học thức, trình độ văn hóa... Có liên quan rất lớn với cung này. Khi muốn xem tử vi lúc bé và vận lúc trẻ cần phải tham khảo cung Phụ Mẫu, để biết cuộc sống tốt hay xấu, và có được cha mẹ quan tâm lo lắng hay không. Cung Phụ Mẫu không tốt nửa cuộc đời lúc trẻ là lao tâm lao lực, thân tâm đều rất mệt mỏi. Cung Phụ Mẫu còn là cung văn thư; cổ thế dùng đế xem các sự việc liên quan đến pháp luật, văn bằng, văn thư, khế ước, hợp đồng, kiện tụng...

ST & Tổng hợp Internet: Ngọc Sương (xemtuong. net)

Xem thêm: Thoa Xuyến Kim

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

BÀN VỀ Ý NGHĨA 12 CUNG Tử VI THEO Tử VI ĐẩU Số TINH HOA TậP THÀNH

Le 25/10/2021

 

Để bắt đầu xem tử vi, cần hiểu về ý nghĩa của 12 cung trên lá số Tử Vi. Bài viết được trích từ cuốn Tử vi đẩu số Tinh hoa tập thành. 

(1) Cung Mệnh: Đây là cung quan trọng nhất trong 12 cung, là trọng tâm của toàn bộ mệnh bàn, là điểm then chốt của mệnh vận và người, việc hoặc vật chung quanh nó của một đời người. Trong bước đầu xem tử vi, luận đoán 12 cung ta đều phải lấy cung Mệnh làm chuẩn, để nhìn ra dung mạo, tính cách, tài năng, tư tưởng, mức độ phát triển, vận thế tiên thiên, gặp cơ hội tốt hay xấu, tiền đồ quyết định một đời người. Đây chính là then chốt của cát hung thành bại của một người. Lúc luận mệnh số, lấy cung Mệnh là chính, cung tam phương tứ chính là phụ, cùng quyết định mức độ thành tựu cao nhất của một đời người và cách cục mệnh vận một đời cao hay thấp, đây là mệnh số tiên thiên. Mệnh số tiên thiên tốt, vận thế hậu thiên (tức đại vận và lưu niên) kém, gặp khốn khó sẽ được trời phù hộ, người giúp đỡ mà vượt qua; nếu mệnh số tiên thiên kém, mà vận thế hậu thiên tốt, thì trải qua nỗ lực dốc hết sức để giành lấy, bạn có thể sửa đổi được mệnh số tiên thiên, nhưng chỉ với một độ tương đối, do bị mệnh số tiên thiên hạn chế. 

(2) Cung Huynh Đệ: Chủ yếu đại biểu cho anh chị em trong gia đình. Biểu thị được ít nhiều về dung mạo, tính tình, tài năng, mức độ thành tựu, tình huống phát triển... Của anh chị em; quan hệ giữa họ với mệnh chủ tốt hay xấu, có giúp ích hay không. Còn có thể xem kiếm cả bạn bè có quan hệ mật thiết, lẫn mối quan hệ hợp tác trong sự nghiệp. (Có lúc cung Huynh Đệ còn đại biểu cho mẹ, lúc này phải xem phối hợp với cung Phụ Mẫu là đại biểu cho cha.) 

(3) Cung Phu Thê: Đại biểu cho người phối ngẫu. Có thể biểu thị dung mạo, tính tình, tài năng, tình huống thành tựu... Của người bạn đời. Cũng có thể dùng để xem tình trạng yêu đương và hôn nhân của mệnh chủ; xem quan hệ tình cảm và duyên phận giữa vợ chồng; cũng đại biểu cho thái độ của mệnh chử đối với người phối ngẫu, mẫu đối tượng mà mệnh chủ yêu thích. 

(4) Cung Tử tức: Đại biểu cho số con cái. Có thể biểu thị dung mạo, tính tình, tài năng, mức độ thành tựu, tiền đồ phát triển, và quan hệ tình cảm với mệnh chủ. Đây còn là điềm báo tình trạng của cơ quan sinh dục, năng lực chuyện sinh con đẻ cái, và tình hình sinh hoạt tình dục giữa vợ chồng. 

(5) Cung Tài Bạch: Dùng để xem năng lực hoạt động kinh tế và quản lý tiền bạc của mệnh chủ, cách vận dụng tiền tài và vận dụng vào đâu, khuynh hướng phát triển tài vận, thu nhập cao hay thấp, năng lực kiếm tiền và kiếm tiền bằng kiểu gì, là thu nhập theo con đường chính hay là nhờ hoạnh tài mà trở nên giàu có, hưởng thụ vật chất có được ổn định và sung túc hay không. Lấy cung này để xem phương vị cầu tài. 

(6) Cung Tật Ách: Đại biểu cho thân thể của mệnh chủ, là thể chất tiên thiên, tình trạng sức khỏe, căn nguyên của bệnh và xu hướng của sức khỏe; có thể nhìn ra bộ phận yếu nhất trong cơ thể mệnh chủ, nguồn gốc nạn tai bệnh tật, dễ xảy ra loại sự cố bất trắc hay tật bệnh hung hiểm nào, và bộ phận bị tốn thương, v.v... 

Xem thêm: Chọn ngày giờ sinh con

(7) Cung Thiên Di: Cung Thiên Di và cung Mệnh có quan hệ rất mật thiết, như bóng với hình, là mặt trong và mặt ngoài của nhau, cung Mệnh chủ về bên trong, cung Thiên Di chủ về bên ngoài. Khi xem tử vi, cung Thiên Di đại biểu cho không gian, năng lực, và địa vị về hoạt động xã hội; mức độ của quan hệ đối ngoại,, cơ hội gặp được và tình hình được xã hội ủng hộ, năng lực thích ứng hoàn cảnh xã hội; tình trạng cát hung lúc ở bên ngoài để hoạt động, xuất ngoại, du lịch, đi xa và giao thông; địa điểm xuất ngoại, quan hệ giao tế và các tình huống gặp phải; các sự việc liên quan đến hành động, di động, thăng chức, thăng tiến, điều động, chuyển dời (đến nơi xa), ly hương, đi xa, v.v... Có được quý nhân trong xã hội tương trợ hay không, cũng xem ở cung này. 

(8) Cung Nô Bộc: Chủ yếu đại biểu cho bạn bè thông thường, đồng sự, người dưới, thuộc hạ, người mệnh chủ thuê mướn, người làm ng, nhân viên, người hợp tác; xem họ có đắc lực hay không, có giúp ích cho mệnh chủ hay không; xem mệnh chủ có được mọi người phục hay không, quan hệ giao tế và duyên với người chung quanh nhiều hay ít, và tình trạng kẻ thù; có thể xem được tai họa do người khác gây ra. Nếu cung Nô Bộc không tốt, lúc đến cung Nô Bộc của đại vận hoặc lưu niên, càng dễ bị tiểu nhân bắt nạt, hãm hại, lừa tiền. Đối tượng yêu đương và tình nhân sau khi kết hôn cũng có thể xem ở cung này.

(9) Cung Quan Lộc: Đại biểu cho ng danh lợi lộc, chức vị, thái độ làm việc, năng lực lập nên sự nghiệp, nghề nghiệp thích hợp, tình hình phát triển sự nghiệp... của mệnh chủ. Khi xem tử vi cung Quan lộc cũng thể hiện về mối quan hệ có tác động đến sự nghiệp, như thầy, thượng cấp. Trong thời kỳ còn đi học, có thể xem về tình trạng học lực, thi cử; nếu gặp cung Quan Lộc có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, mà không gặp sát tinh xung phá, thì rất tốt, thi cử ắt đỗ đạt. Người trưởng thành nếu cung Quan Lộc gặp Hóa Kị, sẽ hay thay đổi ng việc; người làm quan gặp Hóa Lộc và Hóa Quyền, thì sẽ thăng chức, thăng tiến, và nắm được quyền lớn. Còn có thể xem lối suy nghĩ và thái độ của người phối ngẫu đối với mệnh chủ. 

(10) Cung Điền Trạch: Đại biểu cho tình hình gia đình, nhà ở, kho tiền, bất động sản; xem người nhà, gia trạch có yên ổn hay không; xem hoàn cảnh cư trú, tình trạng bài trí và xếp đặt nội thất; xem có gia sản của cha ông hay không, và tình hình đắc thất thế nào, có dành dụm tiền được hay không, năng lực giao dịch bất động sản; giềng tốt hay xấu. Cũng dùng để xem tình hình chuyên dời (chỗ gần), dời nhà tốt hay xấu, tình hình kho chứa thế nào, tình trạng mua bán bất động sản (chủ yếu xem cung Điền Trạch của đại vận hoặc lưu niên). 

Xem thêm: Xem ngày sinh mổ

(11) Cung Phúc Đức: Là cung chủ về tư tưởng tinh thần, sinh hoạt hưởng thụ; còn đại biểu cho tuổi thọ của mệnh chủ, phúc phận tiên thiên và phúc ấm của cha ông (bao gồm hưởng thụ vật chất lẫn tinh thần), xem có hạnh phúc hay không, vất vả hay an nhàn, cách thức hưởng thụ vật chất, hay được hưởng thụ một phương diện nào đó; biểu thị tình trạng tu dưỡng của mệnh chủ tốt hay xấu, trạng thái tâm lý về phưang diện hưởng thụ, thế giới nội tâm, tư tưởng và phẩm hạnh tốt hay xấu; xem tinh thần của mệnh chủ có vui vẻ hay không, lạc quan hay là bi quan, siêng năng hay là lười biếng; biểu thị hứng thú, yêu thích, xem có nhiều thị hiếu hay không. Có thể căn cứ tình của sao trong cung thì có thể biết mệnh chủ chủ yếu muốn làm gì nhất. Còn biểu thị nguồn để kiếm tiền, nơi tiền đến; xem nguồn để kiếm tiền có nhiều hay không, xem sinh hoạt vật chất của mệnh chủ ưu hay liệt, cách tiêu xài, tiền đi về đâu, hoàn cảnh đầu tư tốt hay xấu và năng lực quản lý tiền bạc thế nào. 

(12) Cung Phụ Mẫu: Đại biểu cho tính tình, tài năng, sự nghiệp, bối cảnh xã hội và tình hình cát hung của cha mẹ (chủ yếu là cha); duyên phận, tình cảm giữa mệnh chủ với cha mẹ, và tình hình được hưởng ân huệ từ cha mẹ; xem mệnh chủ có phải dựa vào bản thân tay trắng lập nghiệp; cũng đại biểu cho trưởng bối, thầy, thượng cấp, cũng chính là xem có chỗ dựa hay không. Cho nên lúc đi làm, cung Phụ Mẫu cũng dùng để xem về thượng cấp hoặc ông chủ, và mối quan hệ giữa họ với mệnh chủ có hòa hợp hay không. Cung Phụ Mẫu còn gọi là cung tướng mạo, lúc xem tướng mạo của mệnh chủ, lấy cung Mệnh là chính, còn phải xem kèm cung Phụ Mẫu; cung Phụ Mẫu biểu thị tình trạng tru liệt về di truyền, còn gọi là tuyến đầu óc. Xem ảnh hưởng của cha mẹ đối với mệnh chủ, như sự thông minh tài trí và tư tưởng, phương thức tư duy, học thức, trình độ văn hóa... Có liên quan rất lớn với cung này. Khi muốn xem tử vi lúc bé và vận lúc trẻ cần phải tham khảo cung Phụ Mẫu, để biết cuộc sống tốt hay xấu, và có được cha mẹ quan tâm lo lắng hay không. Cung Phụ Mẫu không tốt nửa cuộc đời lúc trẻ là lao tâm lao lực, thân tâm đều rất mệt mỏi. Cung Phụ Mẫu còn là cung văn thư; cổ thế dùng đế xem các sự việc liên quan đến pháp luật, văn bằng, văn thư, khế ước, hợp đồng, kiện tụng...

ST & Tổng hợp Internet: Ngọc Sương (xemtuong. net)

Xem thêm: Thoa Xuyến Kim

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

DựA VÀO Tử VI CHọN TUổI Vợ CHồNG

Le 25/10/2021

 

minhgiac

Câu hỏi này là điều không dễ dàng vì nó còn phụ thuộc vào yếu tổ chủ quan và khách quan nữa như tình cảm duyên nợ...vv... đôi lúc lý trí có thể lựa chọn, quyết định, đôi khi tình cảm lại thắng lý trí của bản thân.

Tôi tự nghĩ rằng việc lấy vợ sinh con là 1 trong 3 phương pháp của việc cải số, cải thiện cuộc sống. bây giờ có nhiều phương pháp để lựa chọn tính tuổi bạn đời. như phép dân gian và tùy vào kiến thức của mỗi người mà dẫn đến sự nhận định khác nhau. như người thì dùng tuổi tam hợp, tuổi xung, cao ly tính số, cung phi đông tây tứ trạch, bản mạng nạp âm sinh khắc, tứ trụ chế hóa, tử vi, tướng, kinh dịch quẻ độn....

Trong khuôn khổ của câu hỏi thì tôi thấy rằng tử vi, tú trụ, kinh dịch quẻ độn, tướng pháp là những phương pháp có nhiều dữ liệu, cơ sở để định hình tuổi vợ chồng tốt hơn. nhưng ngược lại những phương pháp này cần có một lưỡng kiến thức nhất định, cái tâm tĩnh, dữ liệu và cái nhìn bao xa chứ không thể hờn hợt đại khái qua loa được.

nếu dựa vào tử vi đẩu số để lựa chọn tuổi vợ chồng phù hợp thì trước hết bạn cần xem xét lá số của bạn, lá số của người đó tổng thể mệnh thân cung phu thê và tử tức như thế nào, tốt xấu ra sao? sau đó để ý tới cung nô bộc, quan lộc xem môi trường tiếp xúc, sau nữa nếu là nam thì tìm ba sao nhân duyên là thái âm, liêm trinh, hồng loan, nếu là nữ thì tìm 3 sao nhân duyên là thái dương, tham lam và đào hoa. xem các sao này đắc hãm có gặp hình kỵ sát tinh không để đánh giá đại cục tổng quan cuộc đời nhận duyên thuận nghịch ra sao.

Xem Tứ Trụ Tử Bình

Tiếp theo là dùng phương pháp thái tuế nhập quái và tứ hóa phi nhập. lưu ý phương pháp này chỉ áp dụng với những người có giá trị người thân, vợ chồng hoặc những người có mối quan hệ lâu dài mới có giá trị. xem vị trí thái tuế của họ nhập cung nào, nhập vào cường cung và nơi có các sao tốt là tốt nhất, còn lại thì kém hơn, sau đó lấy can niên của tuổi người đó phi hóa trong lá số bản thân nếu mệnh tài quan phúc điền hóa ra lộc khoa quyền là tốt, hóa kỵ là xấu, ngoài ra bạn có thể dùng can và chi của người đó để an một số sao quan trọng như lộc tồn, khôi việt xem nhập vào cường cung hay nhược cung trong lá số bạn là tốt nhất. tôi lấy ví dụ như bản thân tôi mệnh cự môn tại tị, thân thái dương tại thiên di hợi đều hãm lấy vợ tuổi tân mùi nhập cung phúc đức tại mùi là điểm tốt thứ nhất, can tân tứ hóa là cự nhật khúc xương nên mệnh tôi được hóa lộc do cư môn, thân tôi được hóa quyền..., can tân thì lộc tồn tại dậu, khôi việt tại dần ngọ vậy lộc tồn nhập tại quan lộc, khôi việt nhập tại phụ mẫu tử tức, suy ra nếu bản thân tôi lấp được vợ tuổi tân mùi là rất hợp tương đối tốt, có thể phù ứng giúp cuộc sống gia đình con cái tốt, sinh được nối dõi. với các tuổi khác bạn cũng cứ như vậy mà tính mà suy. có thể an thêm các sao của can và chi nếu cần thiết.

Xem thêm: Xem Tử Vi chuyên sâu

Một phương pháp nữa là chồng lá số lên nhau, sau đó xem tương tác xem các cung, các sao của 2 lá số tác động nhau như thế nào, sau đó dùng can chi của cung của lá số muốn xem sau đó phi tứ hóa sang lá số người xem tương tác thế nào là biết được đại cục cát hung mà lựa chọn.

tôi lại ví dụ mệnh tôi cự môn tại tị, thân tôi thái dương tại hợi nếu trồng một lá số bất kỳ muốn xem nhân duyên lên lá số của tôi mà mệnh thân người đó ở trục tị hợi, hoặc cung bất kỳ của lá số đó có sao không kiếp, hóa kỵ, sát hãm tinh của họ tại cung tị hợi thì bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ trước sau gì thì nhân duyên không bao giờ có thể tồn tại ở mức lâu dài hoặc tốt đẹp dc,ngược lại còn là gánh nặng, nghiệp duyên,bị phản trắc..vv... nữa là dùng can chi của cung của lá số họ đè lên cung mệnh thân, cung bất kỳ trong lá số của bạn mà phi hóa vị dụ người đó là tân thì đến cung tị là can quý tị, tuổi ất đến cung tị là cung tân tị (dùng ngũ hổ độn) thì bạn có thể phi hóa của can quý, can tân nhập vào mệnh bạn tốt xấu thế nào, phi vào cường hay nhược cung và có thể an thêm khôi việt, lộc tồn và các sao nếu cần thiết. và áp dụng với các tuổi, các lá số bất kỳ từ đó sẽ rút ra tuổi nào, số nào, người nào hợp nhân duyên hơn, tốt hơn.

Nếu có duyên, có phúc ắt sẽ tìm được nhân duyên ứng phù ít nhất cũng đem lại lại một sống hôn nhân yên bình!

Xem thêm: Đại Khê Thủy

p.s. phúc đức hoặc âm đức là một cụm từ rất chung khó có thể định hình là thế nào, là bao nhiêu, và về cái gì. nhưng gì thì gì muốn hay không đâu đó trong lá số bạn cũng cần có sự xuất hiện của các sao măn mắn cải tạo như tử hữu, quang quý, khôi việt, long phượng giả sử nó rơi cung phúc đức, điền trạch chẳng hạn thì bạn mới có cái phúc và sự hiểu biết nào đó mà đặt mộ, làm nhà mới tốt được. còn việc sống đúng đắn, hành thiện đương nhiên tôi nghĩ là việc làm có giá trị nhất trong đời sống con người. nói dễ làm khó!

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ TÍNH CÁCH, SỰ NGHIỆP, TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TUỔI THÌN QUA TỬ VI PHẦN 2

Le 23/10/2021

 

SỰ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TUỔI THÌN

Những người tuổi Thìn thích đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo, quản lý người khác. Họ tỏ ra rất tự tin và năng động, sẵn sàng thể hiện tài năng của mình ở bất kì đâu. Những người này dường như có một sức mạnh phi thường, giúp họ có thể làm được nhiều thứ người khác không thể thực hiện.

Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành ng trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn, ngược lại, tuổi Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân.Tuổi Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Tuổi Thìn nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại, lợi dụng bất kì một ai. Trước khi làm một điều gì đó, người này suy nghĩ kĩ càng, cẩn thận, tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm.

Không chỉ có nam giới  nữ giới tuổi Thìn cũng là những người vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Họ không an phận là một người phụ nữ tầm thường, tối ngày chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Phụ nữ tuổi Thìn có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc, là cánh tay phải đắc lực của người chồng.

Họ thẳng thắn vì vậy mỗi khi không vừa lòng về một ai đó, tuổi Thìn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình trước mặt đối phương. Họ không nói sau lưng người khác cũng không để bụng những chuyện lặt vặt, thù hận bất kì ai.

Những người tuổi Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện, điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên có một số người lại cho rằng tuổi Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá.

Tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong vệc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình.

Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Thìn đã ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Tuy nhiên, họ rất sáng suốt, phân biệt rõ ràng đúng sai, thật giả, tuyệt đối không vì tiền mà mù quáng, làm những việc trái với lương tâm.

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TUỔI THÌN

Tuổi Thìn luôn có sức hấp dẫn kì lạ với những người khác giới tuy nhiên trái tim họ lại không dễ gì chinh phục được. Dù có rung động nhưng những người này thường tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để lộ tình cảm của mình cho người khác biết.

Họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, tuổi Thìn yêu thích sự tự do, không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào. Họ vô tư và được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ.

Mẫu người yêu lý tưởng của tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, hài hước đặc biệt giữa hai người phải có những nét chung về tính cách và sở thích. Họ đặt ra những yêu cầu khá cao trong việc lựa chọn mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình.

Phụ nữ tuổi Thìn rất khó nắm bắt tâm lý, tình cảm, họ không dễ thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài cho đối phương biết. Bởi lòng kiêu hãng đã khiến họ không dám chủ động trong tình yêu. Khi đã sa vào lưới tình, cô nàng này bắt đầu chăm chuốt vẻ bề ngoài hơn, mục đích là muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất trong mắt người ấy.

Phụ nữ tuổi Thìn là con người của ng việc và xã hội, họ đảm nhận nhiều vai trò, trọng trách lớn. Tuy nhiên không vì thế mà tuổi Thìn bỏ bê ng việc gia đình của một bà nội trợ. Họ biết cân bằng thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một người con, người vợ, người mẹ. Có thể nói rằng, phụ nữ tuổi Dần giỏi việc nước, đảm việc nhà, là mẫu người lý tưởng nhiều người mong ước.

Đàn ông tuổi Thìn khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở, bảo vệ cho một nửa của mình. Anh ta dịu dàng, chăm lo cho đối phương từng chút một tuy nhiên người này rất hay ghen, đôi khi còn ghen tuông một cách mù quáng, vô lý. Khi kết hôn, đàn ông tuổi Thìn dù bận rộn với ng việc nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình mình. Bởi đối với họ không có gì quan trọng bằng tình cảm, sự yêu thương, gắn bó của những người thân trong nhà.

Tình yêu của người tuổi Thìn nhóm máu A

Những người tuổi Thìn thuộc nhóm máu A thường vụng về trong cách thể hiện tình yêu của mình. Điều đó khiến họ bỏ lỡ đi những người quan trọng trong cuộc sống, sự tự ti ấy đã cướp đi tình yêu hạnh phúc mà bạn đáng có được.

Họ yêu rất sâu đậm và chân thành, không có một lí do gì khiến người này thay lòng đổi dạ. Dù bất đắc dĩ phải chia tay với người họ thực sự yêu thương thì tuổi Thìn vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình yêu trong trái tim mình.

Khi kết hôn, họ cũng sẽ nghiêm túc tuân theo những chuẩn mực của cuộc sống hôn nhân bình đẳng một vợ một chồng. Hơn nữa, người tuổi Thìn nhóm máu A có xu hướng hoàn thiện, phát triển bản thân mình hơn sau khi đã có gia đình, con cái.

Tình yêu của người tuổi Thìn nhóm máu B

Xem thêm: Thiên Hà Thủy

Tuổi Thìn nhóm máu B có tài trong việc lãnh đạo, tổ chức, quản lý ng việc. Tuy nhiên, họ dễ bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến ng việc. Những người này sống giàu tình cảm, yêu rất chân thành nhưng lại vụng về trong cách thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài.

Không nói lời ong bướm, giả dối, tuổi Thìn lại khiến cho nhiều người rung động bởi sự thật thà, đáng tin của mình. Họ có cung tình duyên khá may mắn và thuận lợi vì vậy, trong cuộc đời, tuổi Thìn sớm muộn cũng sẽ gặp được ý trung nhân.

Đàn ông tuổi Thìn nhóm máu B thich hợp với những cô nàng thật thà, đáng yêu và tốt bụng. Còn phụ nữ tuổi Thìn nên kết duyên với những anh chàng hiền lành, tâm lý đặc biệt là luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Tình yêu của người tuổi Thìn nhóm máu AB

Tuổi Thìn thuộc nhóm máu AB khi yêu rất chân thành, chung thủy, họ sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Họ sẽ không mất ng để tìm cho mình một người yêu đích thực. Người này tin vào duyên số và định mệnh, rằng “những thứ của mình thì sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình”.

Khi đã gặp được mối nhân duyên của cuộc đời mình, họ hết lòng vun đắp, xây dựng một tình yêu lâu dài, gắn bó. Tuổi Thìn luôn dành những tình cảm chân thành, đẹp đẽ nhất cho đối phương. Họ không có khái niệm cả thèm chóng chán, thay lòng đổi dạ. Bởi vậy khi yêu, tuổi Thìn nhóm máu AB luôn chiếm được lòng tin và tình yêu tuyệt đối của người mình yêu.

Xem thêm : Lá số Tứ Trụ

Tình yêu của người tuổi Thìn nhóm máu O

Tuổi Thìn thuộc nhóm máu O là những người có đời sống tình cảm khá phong phú, lẵng mạn. Họ luôn tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ, ngọt ngào cho đối phương. Những món quà độc đáo, những bức thư tay lãng mạn, những dòng tin nhắn tình cảm…tuổi Thìn dành tất cả những điều tuyệt vời đó cho một nửa của mình.

Họ có xu hướng xây dựng một cuộc sống gia đình hòa hợp, vui vẻ, hạnh phúc bởi vậy, tuổi Thìn rất cẩn thận trong việc lựa chọn bạn đời. Những người này có hoài bão, tham vọng lớn nhưng luôn biết cân bằng thời gian giữa ng việc và gia đình.

Xem thêm: Thoa Xuyến Kim

Đàn ông tuổi này khi kết hôn, họ cần một người phụ nữ luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm, giúp mình chăm sóc gia đình, con cái. Còn phụ nữ tuổi Thìn có xu hướng lựa chọn những người đàn ông thông minh, quyền lực, có thể che chở, bảo vệ cho mình trong suốt cuộc đời.

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ TÍNH CÁCH, SỰ NGHIỆP, TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TUỔI THÌN QUA TỬ VI PHẦN 1

Le 23/10/2021

 

Trong 12 con giáp, Rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành ng trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị.

TÍNH CÁCH NGƯỜI TUỔI THÌN

Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi bậy những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, và luôn đạt được thành ng, danh tiếng, địa vị cao sang.

Những người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, Rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người: sự thật thà, bao dung và yêu thương con người.

Ở Trung Hoa, người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển,may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm.

Tuổi Rồng ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động,ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách.

Những người tuổi Rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực.

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Nếu như bạn có ý định khiếu chiến với một anh chàng tuổi Thìn thì hãy suy nghĩ lại, anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kì đối thủ nào. Dù chẳng chịu khuất phục trước bất kì ai nhưng tuổi Rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép, cư xử đúng mực với bề trên.

Tuổi Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người họ.

Dịch vụ xem ngày tốt

Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến ng việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng, Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời.

Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kì lúc nào.

Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành ng của mình.

Phụ nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức tù thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh.

Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kì, đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái chứ không phải những bộ váy sexy.

Xem thêm: Chấm Tử Vi cho bé

Đàn ông tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn.

Chàng trai tuổi Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đăc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao rèn luyện thể lực, sức khỏe.

Tuổi Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình. Có nhiều quan niệm cho rằng, tuổi Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều trông gai, gian khổ. Ngược lại nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang.

Người tuổi Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu xót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiêm quý giá sau những lần thất bại.

Xem thêm: Mệnh Thiên Thượng Hỏa

Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình. Từng lời nói, hành động của tuổi Thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe, làm theo lời khuyên của mình.

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

 

GỢI Ý 5 QUÀ TẶNG PHONG THUỶ MỪNG TÂN GIA

Le 22/10/2021

 

Lựa chọn quà tặng phong thuỷ mừng tân gia luôn khiến nhiều người gặp khó khăn khi đi dự tiệc. Ai cũng muốn quà tặng của mình thật sự ý nghĩa và có nhiều giá trị. Vì vậy, chúng tôi xin gợi ý top 5 đồ vật phù hợp để bạn tham khảo.

Top 5 quà tặng phong thuỷ mừng tân gia

Danh sách dưới đây đúc kết dựa theo kinh nghiệm kinh doanh gần 10 năm của Phong Thuỷ An Khang cùng các tiêu chí như: độ thịnh hành thị trường, giá trị đem lại, số lượng bán ra tại cửa hàng,… Đảm bảo đáp ứng được tất cả nhu cầu người tặng và người được tặng.

1. Bộ tượng tam đa

Bộ tượng tam đa gồm ba vị Phúc – Lộc – Thọ, theo tục dân gian thì các ngài chính là những vị thần quản lý lĩnh vực ứng với tên gọi của mình. Trong đó gia đạo, con cái là Phúc; tài vượng, may mắn là Lộc; sức khoẻ, tuổi đời là Thọ. Đây đều là những điều ước cơ bản của bất kì một gia đình nào. Nên thực sự là một món quà tặng nhiều ý nghĩa nhân dịp tân gia.

Tại Việt Nam, người ta chủ yếu sử dụng hai chất liệu đá và gỗ để chế tác tượng là chính. Không gian bày trí cũng rất đa dạng, tuỳ theo kích thước, chiều cao. Ví dụ to có thể đặt cạnh bàn uống nước phòng khách, nhỏ hơn để kệ tủ hay bàn thờ ông địa – thần tài đều được.

Nhưng khi sử dụng bộ tam đa làm quà tặng, bạn cần hỏi qua ý kiến gia chủ trước. Một là để biết rõ người nhận có muốn đặt tượng trong nhà hay không? Hai là tránh trường hợp bạn mua mà chủ nhà cũng mua. Vì hầu hết các gia đình mới lập sẽ có nhu cầu với nhóm sản phẩm này.

Còn nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn thêm, hãy gọi đến số hotline hoặc zalo 0965 760 553. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu, trung bình từ 7 – 10 ngày làm việc để hoàn thiện sản phẩm. Riêng đối với một số chất liệu đặc biệt cần thời gian lâu hơn.

2. Phật Di Lặc bằng gỗ

Ngày nay, tượng Phật Di Lặc bằng gỗ được sử dụng trang trí phòng khách tương đối phổ biến. Bởi ngài đại diện cho phú quý, an nhàn, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nên người ta tin rằng, trong nhà có sự hiện diện của Phật Di Lặc sẽ giúp cuộc sống của họ viên mãn hơn.

Có điều, bạn cần phải tìm hiểu trước về tôn giáo của gia chủ. Trong trường hợp là đạo thiên chúa hay tin lành thì không nên dùng, vì dễ bị coi là hành động xúc phạm. Gây ra những hiểu lầm khó giải thích dẫn đến tình cảm rạn nứt.

Ngoài ra, sản phẩm này thường chỉ chế tác với kích thước lớn mới toát hết được cái hồn của Phật Di Lặc và hợp nhất với phòng khách to, không gian rộng rãi. Nên mặc dù rất ưng ý nhưng chưa chắc đã phù hợp với người nhận. Đây cũng là điểm hạn chế mà các xưởng mộc trên toàn quốc đang cố gắng khắc phục trong tương lai.

Về mặt hình tướng thì có rất nhiều kiểu dáng khác nhau, đứng có, ngồi cũng có. Thêm vào là hình ảnh đi kèm như cây tùng, cành đào, hồ lô, trẻ nhỏ,… mỗi một chi tiết đó sẽ đem đến giá trị phong thuỷ riêng. Mọi người nên dựa vào để tìm kiếm cho mình mẫu quà tặng phù hợp nhất.

3. Tranh phong thuỷ

Tranh phong thuỷ là một vật phẩm cần thiết cho những ngôi nhà mới. Giúp không gian sinh hoạt trở lên ấm cúng hơn, nghệ thuật hơn. Ngoài ra, chúng còn mang nhiều điều may mắn, đại cát, đại lợi đến với gia chủ trong ngày vui của họ.

Tuỳ theo hàm ý muốn biểu thị, điều kiện kinh tế mỗi người mà lựa chọn mẫu tranh phù hợp làm quà. Dù là tranh vẽ lụa, tranh thêu, tranh gỗ, tranh sơn mài, tranh chạm đá hay tranh dát vàng đều được. Giá trị lớn nhất vẫn là lòng thành và thiện ý của người tặng.

Xem thêm: Đại Lâm Mộc

Mặc khác, mỗi một bức tranh sẽ có những ý nghĩa khác nhau, quyết định bởi hình ảnh thể hiện trên đó. Cụ thể thiên lý mã đại diện cho thành công; bộ tứ quý đại diện cho bốn mùa hưng thịnh; song ngư đại điện cho may mắn; long phụng đại diện cho hạnh phúc; cảnh đồng quê đại diện cho bình yên.

Có thể nói, tranh phong thuỷ là món quà tao nhã nhất trong tất cả các món quà. Và việc tặng tranh cho bạn bè, người thân nhân dịp tân gia cũng không có bất kì một điều kiêng kị nào. Từ đó, chủ nhà dễ dàng đón nhận hơn mà không phải lăn tăn hay lấn cấn.

4. Tượng linh vật may mắn

Thật thiếu sót khi không xếp tượng linh vật vào danh sách này. Đây là nhóm quà tặng dễ chọn và dễ mua nhất mà mọi người có thể nghĩ đến. Vừa nhiều giá trị phong thuỷ, mẫu mã lại đa dạng, giá thành cũng phù hợp. Tiêu biểu phải kể đến tỳ hưu, thiềm thừ, long quy, 12 con giáp.

Mỗi linh vật sẽ có những ý nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung đều đem lại may mắn và tiền tài. Vì thế luôn đứng đầu về số lượng bán ra tại cửa hàng Phong Thuỷ An Khang. Chúng không chỉ ưa chuộng trong quà tặng tân gia, còn được sử dụng để làm quà tặng khai trương, quà tặng sếp.

Nhược điểm duy nhất chính là kén người tặng, nhiều kiêng kị. Nếu mối quan hệ giữa hai bên không tốt thì hãy bỏ qua nhóm sản phẩm này. Càng sai lầm hơn khi bạn muốn thông qua món quà để cải thiện tình cảm. Dù thiện trí, thành tâm đến đâu, đó cũng không phải là sự lựa chon thông minh.

Nhưng không cần phải lo lắng quá, chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Hỗ trợ khách hàng bằng cái tâm của người làm nghề. Kể cả không mua sản phẩm cũng vậy. Bởi vì, phương châm làm việc của chúng tôi chính là “Tân Tâm Với Khách Hàng – Trọn Vẹn Một Niềm Tin”.

Những câu chúc mừng tân gia hay và ý nghĩa

Xem thêm: Xem Tử Vi hàng ngày

Khi đi dự tiệc tân gia, ngoài quà tặng thì những câu chúc mừng cũng không thể thiếu. Chúng giúp những món quà trở lên giá trị hơn và là cách thể hiện tình cảm của bạn với gia chủ được rõ ràng nhất. Vì vậy, hãy cùng Phong Thuỷ An khang điểm qua một số gợi ý dưới đây nhé.

Câu chúc đơn giản

Nhân dịp tân gia chúc mừng anh chị nhà mới phát tài, phát lộc.

Nhân dịp tân gia chúng mừng gia đình, chúc cho lộc tới đầy nhà, chúc cho gia đạo an bình.

Nhân dịp về nhà mới, em chúc anh chị mọi việc hanh thông, gia đình êm ấp, con cháu sung túc.

Nhân dịp tân gia chúc gia đình đại phú, đại cát.

Về nhà mới chúc anh chị luôn gặp may mắn, năm sau lại thêm vài nhà nữa.

Chúc mừng anh chị đã an cư, chúc anh chị sự nghiệp tới này phát triển mạnh mẽ.

Chúc mừng gia đình tân gia, chúc cho vạn sự như ý.

Chúc anh chị tân gia phú quý cát tường, đại cát đại lợi.

Chúc gia đình về nhà mới mã đáo thành công, làm gì cũng thành

Xem thêm: Xem Tử Vi cho con

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617

GỢI Ý 10 MÓN QUÀ TẾT 2022 Ý NGHĨA VÀ CHUẨN PHONG THUỶ

Le 22/10/2021

 

Quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn gửi đến đối tác, người thân, bạn bè, cấp trên,… những vật phẩm đẹp, chất lượng và “phù trợ” tốt cho cuộc sống, công việc, sức khỏe, tinh thần, công danh sự nghiệp. Đồng thời, thể hiện được tấm lòng, tình cảm và sự chân thành – giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt.

Top 10 món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thuỷ

Tranh đá quý, chậu hoa sen vàng, tượng linh vật dát vàng, mô hình thuyền buồm, cây mai ngũ phúc, đĩa cá chép hoa sen, lá bồ đề vàng, tượng tỳ hưu, lịch tết dát vàng và tượng đôi chim én là Top 10 món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy. Mỗi món quà sẽ phù hợp với những mệnh/tuổi khác nhau, cũng như có những lợi thế riêng về mẫu mã, chất lượng, giá thành, độ bền,… nên bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn đáp ứng được nhu cầu và mục đích sử dụng.

1. Tranh đá quý

Tranh đá quý là một trong những món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy nhất. Bởi ngoài sở hữu vẻ ngoài đẹp, sang trọng, ấn tượng và tinh tế thì còn chứa nhiều hình ảnh mang giá trị biểu trưng và đem đến không ít tác dụng tuyệt vời cho người sở hữu.

Cụ thể, tranh đá quý thường có sự xuất hiện của cá chép, ngựa, thuyền buồm, sông nước, hoa sen, hoa đào, hoa mai, hoa mẫu đơn, núi non, rồng, đại bàng, hổ,…. Tượng trưng cho sự thăng tiến, hạnh phúc, sung túc, trong sạch, phú quý, may mắn, sức mạnh, trường thọ, sự thuận lợi, thành công,….

Bên cạnh đó, tranh đá quý còn sở hữu nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Khi kết hợp tất cả yếu tố lại với nhau sẽ tạo nên một tổng thể hoàn hảo – vừa giúp “tô điểm” không gian sống, sinh hoạt hoặc làm việc trở nên sinh động, tươi mới, ấn tượng và tràn đầy sức sống, vừa “phù trợ” công việc suôn sẻ, con đường công danh sự nghiệp rộng mở, cuộc sống đủ đầy, sức khỏe ổn định và tinh thần thư thái.

Tranh đá quý có nhiều kích thước, kiểu dáng và mẫu mã nên bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng và mệnh/tuổi của người nhận. Giá cả còn rất hợp lí và không quá cao so với “điều kiện tài chính” của khách hàng – khoảng trên dưới 10 triệu đồng nên khá dễ mua để làm quà tặng đối tác, cấp trên, người thân, bạn bè,… trong dịp tết đến xuân về.

2. Chậu hoa sen vàng

Nếu bạn đang muốn tìm quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy thì hoàn toàn có thể cân nhắc, xem xét và lựa chọn chậu hoa sen vàng. Bởi hoa sen đại diện cho sự trong sáng, tượng trưng cho sự giác ngộ khi có thể vươn mình khỏi chốn bùn lầy để đón ánh sáng và tỏa ra hương thơm thuần khiết, nhẹ nhàng. Giống như trong cuộc sống, con người sẵn sàng đương đầu để vượt mọi khó khăn và luôn không ngừng phấn đấu để đạt được thành công trong tương lai.

Hơn thế nữa, hoa sen thường gắn liền với những vị Phật Tổ, Bồ Tát và được xem là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen thiêng liêng, cao quý và đại diện cho sự thanh tao, yêu thương cao cả. Đặc biệt là hội tụ đầy đủ yếu tố trong Ngũ Hành Âm Dương – hoa & lá vươn khỏi mặt nước là dương, rễ & ngó sen nằm sâu bên dưới là âm. Ngoài ra, hoa màu hồng là Hỏa, bùn lầy là Thổ, lá màu xanh là Mộc, môi trường sống trong nước là Thủy và hoa màu trắng là Kim.

Mặt khác, chậu hoa sen vàng sở hữu vẻ đẹp đơn giản, sang trọng nhưng không kém phần tinh tế và ấn tượng nên không kén không gian trưng bày. Ngoài ra, có nhiều kích thước, kiểu dáng và giá bán không cao hơn “điều kiện tài chính” của bạn nên dễ dàng lựa chọn, mua và tặng cho gia đình, bạn bè, cấp trên, khách hàng, đồng nghiệp, đối tác,… để thể hiện tấm lòng, thành ý, tình cảm của bản thân, cũng như giúp mối quan hệ của hai bên ngày càng tốt đẹp.

Nhưng cần lưu ý ràng, chậu sen vàng được xếp vào hành Thủy nên chỉ phù hợp với người mệnh Mộc (Thủy sinh Mộc) và người mệnh Thủy (Thủy hợp Thủy). Tránh tặng cho người mệnh Kim (Kim sinh Thủy) và người mệnh Hỏa (Thủy khắc Hỏa). Đồng thời, đừng quên hướng dẫn người nhận đặt tại những vị trí quan trọng trong nhà/công ty như phòng làm việc, phòng khách,… để không gian chung tăng thêm vận khí, đem đến nhiều tác dụng tuyệt vời.

3. Tượng linh vật dát vàng

Tượng linh vật dát vàng là một vật phẩm phong thủy có nhiều ý nghĩa và tác dụng, thường được làm quà tết 2022 hoặc sử dụng để trang trí không gian làm việc, sống hoặc sinh hoạt. Theo các chuyên gia và nhân viên của những cửa hàng cung cấp, tượng linh vật dát vàng có thể giúp ích được cho người sở hữu về nhiều mặt như công việc, cuộc sống, tinh thần, sức khỏe hoặc con đường công danh sự nghiệp.

Tùy tượng linh vật dát vàng mà sẽ tượng trưng cho sự chăm chỉ và siêng năng, sức mạnh và quyền lực, sự thông minh và nhanh nhẹn,…. Đồng thời, có sự tương sinh, tương hợp và tương khắc với những mệnh/tuổi khác nhau. Kết hợp thêm sự đa dạng và phong phú về kích thước và kiểu dáng nên bạn sẽ có khá nhiều sự lựa chọn đáp ứng được sở thích, nhu cầu và mục đích sử dụng.

Tượng linh vật dát vàng được bán với mức giá không thấp, nhưng giá trị mà vật phẩm mang lại hoàn toàn đáng để lựa chọn. Một gợi ý nhỏ là bạn nên ưu tiên những địa chỉ uy tín hoặc nhận được nhiều đánh giá tốt trên mạng xã hội hay website để đặt niềm tin và mua. Bởi mức chi phí cần chi trả hợp lí, chất lượng được đảm bảo và tránh được tình trạng không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.

Những tượng linh vật dát vàng được lựa chọn nhiều nhất là trâu, hổ, rồng, chuột, gà, ngựa,…. Ngoài ra, mèo, dê, heo, chó,… cũng được yêu thích. Nhưng tuyệt đối lưu ý không tặng khi vật phẩm “kị” với người nhận, bởi có thể khiến cho họ gặp nhiều chuyện không may mắn và thuận lợi. Từ đó, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hai bên nên cực kì không có lợi cho bản thân trong hiện tại và tương lai.

4. Mô hình thuyền buồm

Mô hình thuyền buồm được khá nhiều người lựa chọn để làm quà tết 2022 cho khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, bạn bè, người thân,… bởi ý nghĩa và chuẩn phong thủy. Khi sử dụng đúng cách, có thể giúp người sở hữu thuận lợi trong công việc, cuộc sống sung túc, con đường công danh sự nghiệp hanh thông và tinh thần thoải mái.

Bên cạnh đó, mô hình thuyền buồm có thể giúp không gian nhà/công ty không còn bí bách, đơn điệu và nhàm chán, mà nhường chỗ cho sự tinh tế, hài hòa, sang trọng, ấn tượng, cân đối và liền mạch. Ngoài ra, có khá nhiều mẫu mã, kích thước và màu sắc nên hứa hẹn sẽ “ăn khớp” với mọi lối kiến trúc, phong cách trang trí và đáp ứng được mọi nhu cầu, sở thích và mục đích sử dụng.

Mô hình thuyền buồm thường được làm bằng chất liệu gỗ, dát vàng, đá quý tự nhiên,…. Mỗi chất liệu đem đến một vẻ đẹp và giá trị riêng nhưng đều xứng đáng để đặt tại phòng khách, phòng làm việc, thư phòng,…. Giá bán thì khoảng vài trăm đến trên 10 triệu đồng và có sự chênh lệch, tăng giảm nhất định khi bạn đặt chế tác theo các yêu cầu riêng.

Giống như chậu hoa sen vàng, mô hình thuyền buồm được xếp vào hành Thủy, chỉ thích hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc, không thích hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Kim. Đồng thời, khi trưng bày nên lựa chọn những vị trí và phương hướng “chuẩn”, tránh tuyệt đối những nơi thiếu năng lượng, không sạch sẽ và không trang nghiêm như phòng tắm, nhà kho, nhà vệ sinh và nhà bếp.

5. Cây mai ngũ phúc

Cây mai ngũ phúc mang nhiều ý nghĩa và chuẩn phong thủy nên luôn được ưu tiên lựa chọn làm quà tết 2022. Cụ thể, mang đến sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc cho người sở hữu. Giúp không gian trưng bày trong dịp xuân về tràn ngập sức sống và trở nên sinh động, lung linh, ấn tượng, tinh tế, sang trọng, tươi mới, hài hòa, gắn kết, liền mạch.

Cây mai ngũ phúc có đầy đủ kích thước nhỏ, vừa và lớn. Chất liệu dùng để tạo thành đa dạng và mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc có sự phong phú nhất định. Giúp bạn có nhiều sự lựa chọn khi muốn gửi đến khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, bạn bè, người thân hoặc cấp trên món quà đặc biệt và thể hiện được trọn vẹn thành ý, tình cảm và tấm lòng của bản thân.

Cây mai ngũ phúc phù hợp với khá nhiều mệnh/tuổi. Đồng thời, có thể đặt tại những vị trí khác nhau trong nhà/công ty như phòng khách, thư phòng, đại sảnh, phòng làm việc, quầy thu ngân,… để được phù trợ công việc thuận lợi và phát triển, cuộc sống đủ đầy và sung túc, mọi bắt đầu trong năm mới đều hanh thông và đạt được những kết quả khả quan.

Cây mai ngũ phúc được bán tại nhiều cửa hàng chuyên về vật phẩm phong thủy nên khá dễ tìm kiếm. Giá cả thì khá phải chăng và không đắt đỏ, phù hợp với “ngân sách” của mọi khách hàng, đi kèm theo đó là những chính sách chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt. Ngoài ra, khi mua số lượng nhiều, còn có thể nhận được những ưu đãi hấp dẫn – giúp tiết kiệm không ít “tài chính”.

6. Đĩa cá chép hoa sen

Đĩa cá chép hoa sen là món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy nên dành tặng bạn bè, cấp trên, người thân, đối tác hoặc đồng nghiệp. Bởi vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa sở hữu nhiều giá trị phong thủy tốt lành như tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe và sự thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp.

Đĩa cá chép hoa sen thường có dạng hình tròn, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Trên bề mặt có nhiều họa tiết, hình ảnh sinh động và gắn liền với những thông điệp đặc biệt được người nghệ nhân lồng ghép một cách tinh tế. Đồng thời, đi kèm là một kệ trưng bày sang trọng và ấn tượng để người nhận có thể đặt vật phẩm tại mọi vị trí trong nhà hoặc công ty.

Đĩa cá chép hoa sen có nhiều màu sắc và kích thước nên không kén lối kiến trúc, phong cách trang trí và phù hợp với hầu hết không gian trưng bày. Khi kết hợp với nội thất tổng thể cũng rất ăn ý và tạo nên sự hài hòa, cân đối, liền mạch nhất định. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt chế tác riêng để thỏa mãn sở thích và mệnh/tuổi, cũng như đáp ứng được nhu cầu và mục đích sử dụng.

Đĩa cá chép hoa sen hứa hẹn sẽ là vật phẩm gắn kết được mối quan hệ giữa bạn và người nhận. Bởi thông qua đó, có thể cảm nhận được sâu sắc tình cảm, sự chân thành và lời chúc tốt đẹp mà bạn muốn gửi gắm. Bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng khi đã làm những điều tuyệt vời cho những người đã cùng đồng hành, gắn bó, chia sẻ buồn vui,… trong suốt những năm tháng cuộc đời.

7. Lá bồ đề vàng

Với nhiều ý nghĩa đặc biệt và chuẩn phong thủy, lá bồ đề vàng rất được ưa chuộng tại Việt Nam và được nhiều người lựa chọn làm quà tết 2022 cho đối tác, cấp trên, bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp. Đồng thời, hứa hẹn là vật phẩm có thể làm cầu nối để gắn kết tình cảm thân thiết giữa bạn và người nhận, giúp mối quan hệ của cả hai thêm bền chặt và tốt đẹp trong dịp xuân về, đón năm mới.

Theo các chuyên gia phong thủy, lá bồ đề vàng tượng trưng cho hạnh phúc, bình yên và may mắn. Khi đặt tại vị trí và phương hướng thích hợp trong nhà/công ty, có thể “phù trợ” cuộc sống an nhiên, vui vẻ, viên mãn và mỗi ngày trôi qua đều dễ chịu, thoải mái, ít gặp phiền muộn, căng thẳng, lo âu, stress trong cuộc sống và công việc.

Lá bồ đề vàng thường được thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo và mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng để có thể trưng bày trên bàn làm việc, trong tủ kính, tại phòng khách,…. Mặt khác, không quá kén người sử dụng – phù hợp với hầu hết mệnh/tuổi nên việc lựa chọn làm quà tặng gặp không ít thuận lợi, suôn sẻ và số tiền cần chi trả cũng không quá cao, bởi giá cả hợp lí và không cao so với “ngân sách” của khách hàng.

Tuy nhiên, khi mua lá bồ đề vàng, bạn cần lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng và chắc chắn về nguồn gốc xuất xứ. Song song đó, kiểm tra vật phẩm cẩn thận để đảm bảo nguyên vẹn, không trầy xước và hư hỏng để không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và không làm giảm đi giá trị phong thủy, cũng như không khiến người nhận cảm thấy mất vui hay không hài lòng.

8. Tượng tỳ hưu

Tượng tỳ hưu vừa là vật phẩm được sử dụng phổ biến, vừa được ưu tiên làm quà tết 2022 bởi ý nghĩa và chuẩn phong thủy. Vật phẩm là biểu tượng của tài lộc và mang lại may mắn, tiền bạc cho người sở hữu vì tương truyền, linh vật tỳ hưu ăn vàng bạc và chỉ nạp vào, không nhả ra nên mang hàm ý là của cải, tiền bạc được rước vào nhà và không bị thất thoát ra bên ngoài.

Tượng tỳ hữu được làm bằng nhiều chất liệu, nhưng nổi bật nhất là đá quý tự nhiên và mạ vàng. Bởi sở hữu vẻ ngoài sang trọng, ấn tượng và có thêm những giá trị phong thủy đặc biệt. Khi đặt trong nhà hoặc công ty với những vị trí và phương hướng chuẩn phong thủy, ngoài đạt được những ý nghĩa và tác dụng trên thì còn giúp không gian tổng thể trở nên cân đối, hài hòa, liền mạch và đẹp mắt.

Tượng tỳ hưu thường được bán thành từng cặp với nhiều kích thước, màu sắc và mẫu mã nên tùy theo sở thích, mục đích sử dụng và nhu cầu mà bạn sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp. Nhưng cần chú ý về mệnh/tuổi để không vi phạm các nguyên tắc trong Ngũ Hành – được “phù trợ” tốt nhất trong cuộc sống và không ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cùng những người xung quanh.

Bên cạnh đó, không tặng tượng tỳ hưu của bản thân hoặc đang sử dụng. Bởi vì như vậy là cho đi tài lộc của chính mình, không tôn trọng người nhận và làm cho những ý nghĩa, tác dụng ban đầu không còn được giữ nguyên vẹn. Đồng thời, không tặng vật phẩm đã trầy xước hoặc không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ để tránh đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, người thân,… bị tác động xấu đến mọi mặt.

Xem thêm: Xem Tử Vi hàng tháng

9. Lịch tết dát vàng

Lịch tết dát vàng là món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy, mang đến những giá trị và tác dụng riêng biệt. Mặt khác, có thể tận dụng để quảng bá thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm mà bản thân đang cung cấp đến với khách hàng (nếu có) – góp phần giảm chi phí nhưng nâng cao được hiệu quả truyền thông và có thể giúp doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Lịch tết dát vàng thường được chế tác theo các yêu cầu riêng của khách hàng. Chẳng hạn như khung kính làm bằng gỗ tốt. Hoa văn, chữ và những họa tiết khác được dát vàng 24k và đặt bên trên nền nhung nhập khẩu, cao cấp. Đặc biệt, phía sau có tấm hợp kim nhôm aluminium làm nhiệm vụ bảo vệ nên rất chắc chắn và bền theo thời gian, ít bị hư hỏng, ẩm mốc hay mối mọt ăn mòn.

Mẫu lịch tết dát vàng được yêu thích nhất hiện nay là chứa hình ảnh 3 ông Tam Đa – Phúc Lộc Thọ. Bởi tượng trưng cho ba mong cầu lớn của con người và tượng trưng cho năm mới sức khỏe dồi dào, cuộc sống sung túc, thuận lợi trong công việc và làm ăn phát tài. Ngoài ra, bạn có thể chọn những mẫu mã khác, nhưng cần lưu ý về sở thích và thiết kế nhà/công ty của người nhận để đưa ra quyết định chính xác.

Lịch tết dát vàng mang tính cá nhân hóa rất cao nên đảm bảo khi làm quà tặng, đối tác, bạn bè, khách hàng, người thân, đồng nghiệp,… đều rất hài lòng và vui vẻ. Hơn thế nữa là tính ứng dụng cao, có thể treo tại nhiều vị trí khác nhau và không kén mệnh/tuổi. Bên cạnh đó, giá bán rất hợp lí và phù hợp với “túi tiền” của tất cả mọi người, cũng như dễ vận chuyển nên chắc chắn đến tay người nhận sẽ luôn còn nguyên vẹn và đẹp hoàn hảo.

Xem thêm: Chọn ngày giờ sinh con

10. Tượng đôi chim én

Nằm trong danh sách quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy không thể thiếu tượng đôi chim én. Bởi từ xa xưa, chim én đã được xem là đại diện của may mắn và tượng trưng cho mùa xuân. Khi gửi tặng đến đối tác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp trên hoặc khách hàng sẽ thể hiện được tâm ý, sự chân thành và tấm lòng, cũng như cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người nhận vào năm Nhâm Dần.

Tượng đôi chim én không đi đơn lẻ nên còn mang ý nghĩa là không cô độc trên mọi hành trình và làm việc gì cũng viên mãn, thành công trọn vẹn. Song song đó, khi nhìn vật phẩm, sẽ cảm nhận bản thân rất thoải mái, thư thái, an nhiên và dễ chịu, có thể quên hết mọi lo âu, phiền muộn, stress, căng thẳng đang gặp phải trong cuộc sống và công việc để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, bình an.

Tượng đôi chim én được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Nếu yêu thích sự sang trọng và tinh tế, nên ưu tiên vật phẩm mạ vàng để khi trưng bày tại phòng khách, phòng làm việc,… sẽ khiến cho không gian tổng thể thêm phần hài hòa, ấn tượng, cân đối và đẳng cấp. Nếu mê mẩn sự đơn giản và độc đáo, đừng bỏ qua vật phẩm được chế tác bằng gỗ, đá quý tự nhiên,….

Xem thêm: Xem ngày giờ sinh mổ

Tượng đôi chim én được bán tại hầu hết các cửa hàng chuyên về vật phẩm phong thủy với mức giá phải chăng và không cao không thấp so với “điều kiện kinh tế” của các cá nhân. Bên cạnh đó, phù hợp với khá nhiều mệnh/tuổi nhưng nếu không am hiểu, nên nhờ đến sự tư vấn của nhân viên hoặc chuyên gia phong thủy để khi tặng, có thể hướng dẫn người nhận sử dụng đúng cách và phát huy được tất cả ý nghĩa, tác dụng đặc biệt.

Trên đây là những gợi ý và đánh giá chi tiết về Top 10 món quà tết 2022 ý nghĩa và chuẩn phong thủy. Nếu sau khi đọc bài viết và tham khảo các thông tin cảm thấy phù hợp với nhu cầu, bạn hoàn toàn có thể mua và tặng cho người thân, bạn bè, đối tác, cấp trên,… để thắt chặt thêm tình cảm của cả hai trong dịp đầu xuân.

Ghi chú: Trên đây là bài giải lá số Tử Vi mẫu 12 cung của đương số. Các đại vận 10 năm, tiểu vận từng năm, lời khuyên, cách hóa giải cung xấu, hạn xấu, ưu nhược điểm lá số,... chỉ gửi riêng cho đương số. Quý khách muốn đăng ký luận giải lá số Tử Vi vui lòng liên hệ Hotline 0937531969 (Zalo)

 

HỘI TỬ VI SƠN LONG

 Địa chỉ: 111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM

Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Email: bantuvan@tuvisonlong.com Hotline: 0937 531 969 – 0916 630 617